Πρωτοβουλίες ΓΓΕΤ για ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες σε Βαλκάνια και Μεσόγειο

27.06.2003

Δύο πρωτοβουλίες που έχουν αντικείμενο την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου , σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

Ειδικότερα, η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την επεξεργασία και προώθηση ενός Σχεδίου Δράσης ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Κροατία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και Ειδικών Δράσεων για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες συγκαταλέγονται στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Σύμφωνα με πηγές της ΓΓΕΤ, η προετοιμασία όσον αφορά το σχεδιασμό των δράσεων έχει ήδη ξεκινήσει, με τη συγκέντρωση προτάσεων και από ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Η υιοθέτηση των δράσεων θα προετοιμασθεί σε συνάντηση Υψηλών Αξιωματούχων που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2003 και θα επισημοποιηθεί στην υπουργική διάσκεψη που θα διοργανωθεί τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας. Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόγραμμα διακρατικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας (2002-2005).

Η δεύτερη πρωτοβουλία έχει άξονα την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, στην οποία εμπλέκονται οι χώρες μέλη της ΕΕ και δώδεκα τρίτες χώρες της Μεσογείου (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, Τουρκία, Μάλτα και Κύπρος). Στο πλαίσιο της προεδρίας, η Ελλάδα πρόκειται να αναλάβει τη διοργάνωση της 9ης Συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της συνεργασίας σε θέματα Ε&ΤΑ (6-8 Απριλίου 2003), στην οποία συμμετέχουν, πλην των εμπλεκομένων χωρών,  και αξιωματούχοι της Διεύθυνσης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά το χρόνο και αντικείμενό της είναι η ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο της έρευνας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τις χώρες της περιοχής.

Και στις δύο περιπτώσεις, από ελληνικής πλευράς θα καταβληθεί προσπάθεια να προωθηθούν τομείς όπου επικεντρώνεται το ελληνικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, οι τομείς προτεραιότητας που έχει καθορίσει η ΓΓΕΤ είναι οι ακόλουθοι: ενέργεια και περιβάλλον, βιοτεχνολογία και ηλεκτρονικά δίκτυα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί και η πολιτιστική κληρονομιά.

Για όσους φορείς δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή ενδιαφέρονται να συμβάλουν στον καθορισμό των πεδίων των δύο πρωτοβουλιών, υπάρχει σχετική πρόσκληση δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:
- Πρωτοβουλία για Βαλκάνια:
http://www.gsrt.gr/html/announ/gget/eu_balcans_coop/announ_gr.html
- Πρωτοβουλία για Ευρωμεσογειακή Συνεργασία:
http://www.gsrt.gr/html/announ/gget/evromesogiaki_sinergasia/announ_gr.html

Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
Δρ. Γ. Μπόνας, τηλ. 010 7780217, fax: 010 7714153
email: bonas@gsrt.gr