Ελληνική Προεδρία ΕΥΡΗΚΑ: Ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (α' μέρος)

27.06.2003

Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η σύνδεση του ΕΥΡΗΚΑ με το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη, και η κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ήταν τα βασικά συμπεράσματα της 20ης Διυπουργικής Διάσκεψης της πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ. Στη Διάσκεψη ανακοινώθηκε και η ένταξη δύο νέων κρατών - μελών στο ΕΥΡΗΚΑ, της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Με τη Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 2002, ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας (Ιούλιος 2001 - Ιούνιος 2002). Μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν σημαντικά βήματα προς την ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΥΡΗΚΑ , το οποίο αναδεικνύεται σε κύρια πανευρωπαϊκή δράση για την προώθηση της έρευνας που είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς.

Οι υπουργοί που συμμετείχαν στη Διάσκεψη συνεχάρησαν την Ελληνική Προεδρία για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των έργων ΕΥΡΗΚΑ, και ειδικότερα για τη δημιουργία ενός εύχρηστου οδηγού, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων ΕΥΡΗΚΑ που ακολουθούνται, σε εθνικό επίπεδο, σε όλα τα κράτη-μέλη (Project Evaluation Procedures).

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Α. Τσοχατζόπουλος , αναφερόμενος στα αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας, υπογράμμισε 'η Ελλάδα ολοκλήρωσε ένα χρόνο Προεδρίας στο ΕΥΡΗΚΑ και κατά τη διάρκειά της προχωρήσαμε με αποτελεσματικό τρόπο τα προγράμματα, τις συμμετοχές, τη χρηματοδότηση, ολοκληρώνοντας αν θέλετε το σύνολο των έργων που διαχειρίζεται το ΕΥΡΗΚΑ σε ένα σημαντικό αριθμό'.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσοχατζόπουλος, τους τελευταίους 12 μήνες εντάχθηκαν 204 νέα έργα και υποέργα , συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ (ο συνολικός αριθμός των εν εξελίξει έργων είναι 713, προϋπολογισμού 5 δισ. ευρώ). Στο τέλος της Διάσκεψης ο υπουργός Ανάπτυξης παρέδωσε τη σκυτάλη στον Δανό υπουργό Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Helge Sander, η χώρα του οποίου ανέλαβε την Προεδρία και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2003.

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2002, στην οποία παραβρέθηκαν Υπουργοί και άλλοι εκπρόσωποι των κρατών-μελών του ΕΥΡΗΚΑ, απονεμήθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης, τα βραβεία του ΕΥΡΗΚΑ, Lillehammer και Lynx . Ειδικότερα, το πρώτο βραβείο απονέμεται σε έργο που συνέβαλε με τα αποτελέσματά του στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη, και το δεύτερο απονέμεται σε επιχείρηση η οποία, μετά την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρουσίασε μια αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά 25% την τελευταία τριετία.

Για το 2002, το βραβείο Lillehammer απονεμήθηκε στο έργο CARE το οποίο ανέπτυξε 'εργαλεία' για την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την κατασκευαστική βιομηχανία. Το βραβείο Lynx απονεμήθηκε στη ολλανδική εταιρεία Contronics , η οποία ανέπτυξε ένα σύστημα εφύγρανσης, που διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα και υγιεινά, με αποτελεσματική μείωση απωλειών, εξουδετερώνοντας ταυτόχρονα τα βακτήρια.

Πληροφορίες
Ελληνικό Γραφείο EUREKA
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Παπαδάκης
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Tηλ.: 010 7713474 Fax: 010 7713810
e-mail: jep@gsrt.gr