Δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών φορέων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

05.07.2002

Εγκρίθηκε και τυπικά από τη Γενική Συνέλευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ΕSA)  η συμμετοχή της Ελλάδας στα εξής προαιρετικά προγράμματα του Οργανισμού:

  • ARTES 1/Basic Activities
  • ARTES 3/Multimedia
  • ARTES 5/Telecommunication partnership
  • GMES/Global Monitoring for Environment and Security
  • GSTP/General Support Technology Programme

Ετσι, οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς μπορούν πλέον να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων. Σχετική πληροφόρηση για τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων παρέχεται στην ιστοσελίδα: http://emits.esa.int.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΓΕΤ), στην προσπάθειά της να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει τη συμμετοχή του ελληνικού ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανσιμού Διαστήματος (ΕΟΔ),  διοργανώνει σχετική ενημερωτική ημερίδα στις 4 Οκτωβρίου 2002 .

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη του ΕΟΔ θα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς για κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα και τις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να υποβάλουν προτάσεις. Στη συνέχεια, στελέχη του ΕΟΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς για το πρόγραμμα GMES και τη δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών φορέων, τόσο μέσω του ΕΟΔ όσο και μέσω των σχετικών προγραμμάτων του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλλούν στη ΓΓΕΤ μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2002. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Διεθνών Οργανισμών της ΓΓΕΤ (τηλ.: 010 7752222, εσωτ. 335, 344, 336).

Το πρόγραμμα της ημερίδας και το δελτίο συμμετοχής διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.gsrt.gr/html/gr/ekt_epi/esa_hmerida/epiker.html