ΝΟΗΜΑ - Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε DVD-ROM

Τo DVD-ROM 'ΝΟΗΜΑ - Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)', το πρώτο ηλεκτρονικό λεξικό ελληνικών νοημάτων με μετάφραση στα νέα ελληνικά , κυκλοφόρησε πρόσφατα. Το λεξικό περιέχει 3.000 βιντεοσκοπημένες λέξεις και απευθύνεται σε γνώστες της νοηματικής, αλλά και σε σπουδαστές που μαθαίνουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα.

Με εργονομία που έχει ως στόχο τη βέλτιστη χρηστικότητα του προϊόντος ως προς τις δύο αυτές ομάδες χρηστών, κάθε λήμμα-νόημα συνοδεύεται από ερμήνευμα που περιλαμβάνει ένα μεταφραστικό ισοδύναμο και, αν χρειάζεται, περαιτέρω ερμηνεία στα νέα ελληνικά. Το λεξικό ολοκληρώνεται από συνώνυμα και αντώνυμα στην ΕΝΓ.

Η ενσωμάτωση ερμηνευμάτων και μεταφράσεων στα νέα ελληνικά βοηθά τους χρήστες που δεν είναι ομιλητές της ΕΝΓ να κατανοήσουν τη σημασία του νοήματος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους φυσικούς ομιλητές της ΕΝΓ να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στα νέα ελληνικά. Το λεξικό διαθέτει επίσης κατάταξη των λημμάτων σε σημασιολογικές κατηγορίες, γεγονός που διευκολύνει την εκμάθηση ομάδων νοημάτων που συνδέονται μεταξύ τους εννοιολογικά. Το σημαντικότερο όμως τμήμα του λεξικού είναι τα 3.000 βιντεοσκοπημένα λήμματα-νοήματα της ΕΝΓ .

Η αναζήτηση των λημμάτων είναι δυνατή με τρεις τρόπους: α) με βάση τη σειρά χειρομορφών (σχήμα παλάμης και θέση δακτύλων) από τις οποίες αποτελείται κάθε νόημα: στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πατάει με το ποντίκι επάνω στη χειρομορφή που επιλέγει από ένα πίνακα, β) με βάση την κατάταξη των λημμάτων σε κατηγορίες : για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένα, ονόματα ζώων ή φυτών, λέξεις σχετικές με την οικογένεια, την μαγειρική, την επικοινωνία κλπ., γ) με βάση την αλφαβητική σειρά των μεταφράσεων των νοημάτων στα νέα ελληνικά, δηλαδή με επιλογή της λέξης από ένα κατάλογο, όπως και σε άλλα λεξικά ηλεκτρονικής μορφής.

Το ΝΟΗΜΑ αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) , το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) , τις Εκδόσεις Καστανιώτη και την εταιρία NETCOM ΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΕΛ συνεχίζει τις δράσεις του που αφορούν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αναπτύσσοντας πλατφόρμα επαγγελματικής κατάρτισης για κωφούς με χρήση υπολογιστή (Computer Based Vocational Training).

Πληροφορίες/Παραγγελίες:
Τμήμα Συνδέσμου ΙΕΛ
τηλ.: 010 6875324-5, fax: 010 6856794
e-mail: support@ilsp.gr
http://www.ilsp.gr/noimaprod.html