Ευρωπαϊκή διάκριση της υπηρεσίας TAXISnet

Τιμητική διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε η ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΑΧΙSnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Η υπηρεσία TAXISnet αξιολογήθηκε επιτυχώς από την Επιτροπή και επιλέχτηκε να παρουσιαστεί στη διεθνή εκδήλωση (συνέδριο και έκθεση) 'eGovernment: From Policy to Practice' που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 29-30 Νοεμβρίου 2001

Συγκεκριμένα, μετά από δημόσια πρόσκληση της Επιτροπής για γνωστοποίηση συγκεκριμένων έργων εξυπηρέτησης πολιτών - επιχειρήσεων που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και εντάσσονται σε μεθοδολογίες βέλτιστης πρακτικής (best practice) στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), η ΓΓΠΣ ανταποκρίθηκε άμεσα και συμμετείχε με την πρόταση 'TAXISnet - ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογίας για πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα'. 

Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς για την υψηλή της ποιότητα και αποτελεί μία από τις 45 προτάσεις που επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν στην έκθεση που θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (οι υποβληθείσες προτάσεις για αξιολόγηση ανέρχονταν σε 282). 

Τα τελευταία χρόνια, η ΓΓΠΣ συμμετέχει με προτάσεις στις ευρωπαϊκές προσκλήσεις και φιλοδοξεί να προβάλλει τις καινοτομίες που λειτουργούν παραγωγικά και εξυπηρετούν μέσω Διαδικτύου δεκάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΓΓΠΣ, 105.000 πολίτες - επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, έχουν υποβάλλει περισσότερες από 250.000 δηλώσεις και το χρεωστικό ποσό υπερβαίνει τα 100 δισ. δρχ

Οσον αφορά το συνέδριο και την έκθεση 'eGovernment: From Policy to Practice' ,  αναμένεται να συμμετέχουν υπουργοί και στελέχη φορέων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. 

Η έκθεση θα επικεντρωθεί σε υφιστάμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών (best practices) και η απονομή του σήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment label) για τις καλύτερες διαδραστικές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες, σε όσα έργα παρουσιαστούν στην έκθεση. 

Επίσης, θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός 'Βραβεία eEurope για ηλεκτρονική διακυβέρνηση' , τα οποία θα απονεμηθούν στις καλύτερες εφαρμογές, στο τέλος του 2002. Η διοργάνωση του συνεδρίου και της παράλληλης έκθεσης εντάσσεται στο σχέδιο δράσης eEurope της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.