Διαγωνισμός για τα βραβεία Rene Descartes για ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές

05.03.2001


Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προκηρύξει τον Διαγωνισμό 'Βραβεία Descartes - Τιμητικής Διακρίσεις για ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου'. Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στα Συνοδευτικά Μέτρα του Προγράμματος 'Βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων' (5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλα τα επιστημονικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, και απευθύνεται σε ερευνητές που έχουν επιτύχει εξέχοντα επιστημονικά ή τεχνολογικά αποτελέσματα από την ευρωπαϊκή συλλογική έρευνα. Η κοινοτική χρηματοδότηση θα καλύψει την απονομή χρηματικών βραβείων ή/και αντίστοιχης αναγνώρισης στους πιο άξιους συμμετέχοντες. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 6η Απριλίου 2001. 

Σχετική εγκύκλιο για τη δυνατότητα συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
Διαγωνισμό για τα βραβεία Descartes, έχει εκδώσει το ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενωσης). 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ο οδηγός για συμμετέχοντες και τα έντυπα συμμετοχής, καθώς και το πρόγραμμα εργασιών (CORDIS).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΕΠΘ, 
Δ/νση Ευρωπαϊκής Ενωσης, Τμήμα Β - Προγραμμάτων, 
κα. Σ. Ξανθάκου, 
τηλ. 3243515, 3220950, fax: 3248264, e-mail: euro2@ypepth.gr. 

Μάθετε Περισσότερα