Η ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα υλοποιεί τη νέα γενιά Internet της χώρας - το ΕΔΕΤ2


Η αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με προηγμένες οπτικές τεχνολογίες (ΕΔΕΤ2), παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΔΕΤ στις 21/2/2001 στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών). Στόχος της ημερίδας ήταν η προβολή και επίδειξη του δυναμικού των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που το ΕΔΕΤ2 θα προσφέρει στην ερευνητική και ακαδημαϊκη κοινότητα. 

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Χριστοδουλάκης, ενώ βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στελέχη του ΕΔΕΤ, των ΑΕΙ & Ερευνητικών Κέντρων και του ΟΤΕ παρουσίασαν το σχεδιασμό του αναβαθμισμένου ΕΔΕΤ (τεχνολογίας WDM, μητροπολιτικά δίκτυα GbitEthernet, δίκτυο κορμού WAN POS). Επίσης, αναλύθηκαν οι εμπειρίες των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο των υπεργολαβιών διαχείρισης δικτύου, υπηρεσιών και πιλοτικών δράσεων που οργάνωσε και χρηματοδότησε το ΕΔΕΤ. Η ημερίδα μεταδιδόταν ζωντανά στο Διαδίκτυο μέσω του δικτυακού κόμβου του ΕΔΕΤ. 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αποτελεί τον κορμό του Ερευνητικού & Ακαδημαϊκού Διαδικτύου παρέχοντας προηγμένες υπηρεσίες νέας 
γενιάς Internet σε όλα τα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, τα 18 Πανεπιστήμια και τα 14 ΤΕΙ της χώρας. Σήμερα, εξυπηρετεί 56 φορείς με περισσότερους από 170.000 
χρήστες συνολικά. H διεθνής διασύνδεση του ΕΔΕΤ μέσω του GEANT έχει ταχύτητα 155 Mbps, ενώ σύντομα αναμένεται να διπλασιαστεί σε πρώτη φάση με μία δεύτερη γραμμή 155 Mbps. 

Το ΕΔΕΤ συμμετέχει δυναμικά στο έργο διασύνδεσης των Εθνικών Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκτυο GEANT - TEN-155, καθώς και στο Internet2 των ΗΠΑ, το πιο εκτεταμένο δίκτυο κορμού νέας γενιάς Internet παγκοσμίως. Επίσης, το ΕΔΕΤ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεση των Εθνικών Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων του Ισραήλ (MACHBA), της Κύπρου (CYNET) και της Βουλγαρίας (UNICOM-B) με το πανευρωπαϊκό Δίκτυο GEANT/TEN155. Το ΕΔΕΤ πρωτοστατεί στη δημιουργία Βαλκανικού Δικτύου Internet για την Έρευνα & την Εκπαίδευση και στη διασύνδεση των 12 χωρών της Μεσογείου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρωτοβουλία EUMEDIS).

Το ΕΔΕΤ προχωρά στην αναβάθμιση του σε οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας τύπου Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (Wavelength Division Multiplexing-WDM). Η αναβάθμιση του ΕΔΕΤ προς το ΕΔΕΤ2 υλοποιεί τη σχετική πολιτική της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' και της Κοινοτικής πρωτοβουλίας e-Europe, για γρήγορη, ασφαλή και φθηνή πρόσβαση στο Internet για τους Ερευνητές και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 

Με το ΕΔΕΤ2 - την πρώτη 'Ελληνική Υπερταχεία Λεωφόρο της Πληροφορίας (Information Highway)' - η χώρα μας διατηρεί και επαυξάνει το ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο των προηγμένων δικτύων Internet (ΗΠΑ, Καναδάς, 
Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι 'Υπερταχείες Λεωφόροι της Πληροφορίας' καθίστανται αναγκαίες ως πλατφόρμες ανάπτυξης προηγμένων ερευνητικών - εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευση από απόσταση με video υψηλής ευκρίνειας, κατανεμημένη επεξεργασία ιατρικών εικόνων, διακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων γενετικής και φυσικής υψηλών ενεργειών κλπ.) 

Η πρώτη φάση του έργου υλοποιείται εντός του 2001 μετά από την υπογραφή σύμβασης του ΕΔΕΤ με την ΟΤΕGlobe (θυγατρική του ΟΤΕ) και προβλέπει τη δημιουργία Υπερταχείας Λεωφόρου της Πληροφορίας στην ευρύτερη περιοχή της 
πρωτεύουσας (εγκατάσταση Μητροπολιτικού Δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων - 1 Gbps πρόσβαση - σε 13 σημεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα). Παράλληλα, έχει υπογραφεί μνημόνιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ ΕΔΕΤ και ΟΤΕGlobe σε θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης του Internet της νέας γενιάς. Το έργο θα περιλαμβάνει αρχικά διεθνείς διασυνδέσεις και τρία εθνικά σημεία πρόσβασης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη) σε υπερ-υψηλές ταχύτητες (GigaPoPs) με αντίστοιχους οπτικούς δακτυλίους. Σε επόμενη φάση θα αναβαθμιστούν και τα αντίστοιχα δίκτυα στην Πάτρα, τη Θράκη, τα Ιωάννινα και τη Λάρισα.

Το ΕΔΕΤ συμβάλλει στη μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας από την ερευνητική-ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας προς την απελευθερούμενη τηλεπικοινωνιακή αγορά, ενόψει της εγκατάστασης και λειτουργίας προηγμένων έργων υπηρεσιών και υποδομής υψηλών ταχυτήτων (δίκτυα Δημόσιας Διοίκησης, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-ϊατρικής και υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων).

Μάθετε Περισσότερα