'Να προχωρήσουμε από μια πολιτική έρευνας σε μια πολιτική επιστήμης . . . '

27.06.2003

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα, από 5 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2000, (συνοδεύοντας τον Κοινοτικό Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα έρευνας κ. Philippe Busquin), ο κ. Α. Μητσός, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό 'Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία' του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

Σύμφωνα με τον κ. Μητσό 'Οι Έλληνες ερευνητές, ως άτομα και ως ομάδες, πραγματοποιούν εξαιρετική έρευνα. Συγκεκριμένες ελληνικές ερευνητικές κυψέλες, στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα, είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.' 

Στη συνέντευξη, ο Έλληνας Γενικός Διευθυντής επισημαίνει ότι 'Υπάρχει ανάγκη ενός καλύτερου, πληρέστερου και βαθύτερου διαλόγου Κοινωνίας και Επιστήμης. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τις υψηλές ηθικές και κοινωνικές της αξίες. Συγχρόνως όμως, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος διαλόγου του επιστημονικού κόσμου με την Επιστήμη, που να οδηγήσει σε ένα νέο Συμβόλαιο Επιστήμης και Κοινωνίας. Να προχωρήσουμε, δηλαδή, από μια πολιτική έρευνας σε μια πολιτική επιστήμης.'

Μάθετε Περισσότερα

  • Subdocument