Οι προοπτικές ανάπτυξης ερευνητικών ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε κοινή εκδήλωση με το ΕΚΤ

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν ερευνητικές ομάδες με ώριμες τεχνολογικές λύσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί, καθώς και ερευνητές που δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση επιχείρησης ή σε άλλο σχήμα αξιοποίησης, αλλά έχουν αποτελέσματα από εφαρμοσμένη έρευνα με δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Ημερίδα με τίτλο “Ευκαιρίες χρηματοδότησης, δικτύωσης και μεταφοράς τεχνολογίας για ώριμες ερευνητικές ομάδες του ΓΠΑ”, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΓΠΑ σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2022 για την υποστήριξη της ερευνητικής, επιχειρηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας του ιδρύματος.

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν ερευνητικές ομάδες με ώριμες τεχνολογικές λύσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί, καθώς και ερευνητές που δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση επιχείρησης ή σε άλλο σχήμα αξιοποίησης, αλλά έχουν αποτελέσματα από εφαρμοσμένη έρευνα με δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Στελέχη του ΕΚΤ συμμετείχαν με ομιλίες και παρουσιάσεις. Συγκεκριμένα, ο Δρ Νίκος Καραμπέκιος, Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ, παρουσίασε τις υπηρεσίες του οργανισμού προς την επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, ο Άγγελος Αγγελίδης, Συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas, εστίασε στις δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης και δικτύωσης μέσω του Enterprise Europe Network και του Digital Innovation Hub ‘‘SmartAttica” που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι Γιώργος Μέγας, Βαρβάρα Βασιλάκη, Δρ Σοφία Ξεσφίγγη και Μάριος Ροΐδης παρουσίασαν τη σημασία και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται από τον θεσμικό ρόλο του ΕΚΤ ως Εθνικού Σημείου Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη και ως ελληνικού κόμβου του EIT Health.

Στο δεύτερο σκέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εστιασμένες παρουσιάσεις από νεοσύστατες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς που έχει υποστηρίξει και αναδείξει το ΓΠΑ. Αρχικά, ο αντιπρόεδρος της SmartAgroHub Μιχάλης Στάγκος καθώς και ο Innovation Grant Application Expert Θάνος Καρβούνης παρουσίασαν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της συγκεκριμένης θερμοκοιτίδας και των δυνητικών τρόπων συνεργασίας με το ΕΚΤ. Στη συνέχεια, ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EnzyCeuticals, καθηγητής Νίκος Λάμπρου, παρουσίασε τους κλάδους και τις προοπτικές αξιοποίησης της ενζυμικής βιοτεχνολογίας, επιστημονικό και τεχνολογικό αντικείμενο του συγκεκριμένου τεχνοβλαστού.

Ακολούθως, ο συνιδρυτής της Thermodraft, αναπληρωτής καθηγητής Δημήτρης Μανωλάκος παρέθεσε τις μηχανολογικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει ο τεχνοβλαστός καθώς και τους μεταποιητικούς και βιομηχανικούς τομείς στους οποίους ήδη καταγράφεται εμπορικό ενδιαφέρον. Μετά, τον λόγο πήρε ο συνιδρυτής της Edencore Νίκος Μυλωνάς ο οποίος παρουσίασε την πλατφόρμα και υποστηρικτική τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης των ασθενειών που προσβάλλουν δενδρικές καλλιέργειες και τη σχετική βιβλιοθήκη δεδομένων εικόνας. Επιπλέον των παραπάνω, προφορική παρουσίαση έκανε και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Γκόλφω Μοάτσου.

Επί αυτών, ακολούθησε διάλογος και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να διερευνήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές και ερευνητικές χρηματοδοτικές προοπτικές, ενώ τα στελέχη του ΕΚΤ ήταν διαθέσιμα, μετά το πέρας της εκδήλωσης, για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους. Θα ακολουθήσει συνεχής και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη εκ μέρους του ΕΚΤ.

 

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη 

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς.

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Αυτές οι υπηρεσίες εκτείνονται από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης που εστιάζουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά και ισχυρά σημεία του κάθε φορέα μέχρι τη σύνταξη, την προ-αξιολόγηση καθώς και την υποβολή των προτάσεων.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Τέλος, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies». Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζεται με ένα δίκτυο 57 εταίρων στοχεύοντας στη συγκρότηση εθνικών κόμβων για την Αποστολή για τον Καρκίνο.

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, μέλος του Enterprise Europe Network

Το ΕΚΤ είναι μέλος του Smart Attica, ενός εκ των τεσσάρων ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που παρέχει υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο DIH Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, τον ελληνικό κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την αειφορία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης που καινοτομεί.

Σχετικά με το EIT Health

Το ΕΚΤ είναι κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα και συντονιστής του πρωτοποριακού έργου SymbIASIS.

Το EIT Health είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελείται από 280 εταίρους συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, νοσοκομείων και ινστιτούτων. Ο ρόλος του είναι να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη υγεία και μακροζωία. Το EIT Health αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας επενδύοντας στα καλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και διευκολύνει την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων/λύσεων εντός της ΕΕ. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΓΠΑ