Νέο RIS Innovation Call 2022 - ανοικτό μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου για startups, οργανισμούς και μονάδες υγείας

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα και μονάδες υγείας, αναπτύσσει μεγάλη δυναμική και αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική συμμετοχή στην περσινή πρόσκληση.

Το EIT Health ανακοινώνει το RIS Innovation Call 2022, ένα πρόγραμμα για επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχέδια αρχικού σταδίου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει επιχειρήσεις, καθώς και ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και ιατρικούς οργανισμούς, προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες που μετασχηματίζουν τα συστήματα υγείας. Μπορούν να συμμετάσχουν καινοτόμες ομάδες από τις παρακάτω χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία.

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα και μονάδες υγείας, αναπτύσσει μεγάλη δυναμική και αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική συμμετοχή στην περσινή πρόσκληση. Κάθε επιλεγμένη ομάδα λαμβάνει χρηματοδότηση, καθοδήγηση, ευκαιρίες δικτύωσης και αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο των κορυφαίων συντελεστών της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2021 εδώ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • H πρόταση να υποβληθεί από συνεργατικό σχήμα μεταξύ μίας επιχείρησης (SME) (υποχρεωτικό) και τουλάχιστον έναν ακόμη συνεργάτη (ακαδημαϊκό ίδρυμα, ερευνητικό φορέα ή μονάδα υγειονομικής περίθαλψης).
  • Ο συντονιστής της ομάδας θα πρέπει να έχει έδρα / μονάδα λειτουργίας / παράρτημα σε περιοχή όπου βρίσκεται κόμβος του EIT Health. Στην περίπτωση της Ελλάδας ο συντονιστής πρέπει να έχει έδρα στην Αττική.
  • Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας σύμφωνα με το μοντέλο του CIMIT: Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει αυστηρά να έχουν περάσει από το στάδιο IML 2 (Ιδέα) και να μπαίνουν στο στάδιο IML 3 (Proof of Concept) τουλάχιστον σε 2 από τους 4 τομείς).

Οι λύσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις έξι βασικές θεματικές περιοχές (focus areas) που έχει επιλέξει το EIT Health:

1. Αναδιαμόρφωση όλων των σταδίων παροχής φροντίδας από την πρόληψη έως την θεραπεία (Reforming Care Pathways)
2. Μετασχηματισμός της παροχής υγειονομικής φροντίδας (Healthcare Transformation)
3. Αξιοποίηση των δεδομένων πραγματικού κόσμου (Harnessing Real-world Data)
4. Φέρνοντας την φροντίδα στο σπίτι (Bringing Care home)
5. Υγεία στον χώρο εργασίας (Health in the Workplace)
6. Ενίσχυση της υγιούς διαβίωσης (Fostering Healthier Lives)

Κάθε σχήμα που θα επιλεγεί για χρηματοδότηση πρόκειται να λάβει συνολικά έως και 75.000 ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, με το μέγιστο ποσό ανά εταίρο να μην ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. Όσοι έχουν λάβει χρηματοδότηση από τις αντίστοιχες προσκλήσεις των προηγούμενων ετών, καθώς και όσοι  έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα προγράμματα InnoStars Awards, European Health Catapult, EIT Health Headstart, Startups Meet Pharma και Bridgehead funding για τα προαναφερθέντα έτη, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Διαβάστε τις βασικές οδηγίες εδώ. Δείτε τα έγγραφα της πρόσκλησης και παρακολουθήστε σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο στον υπολογιστή σας – και τα δύο βρίσκονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Γιώργο Μέγα (megas@ekt.gr), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση InnoStars.ris@eithealth.eu.

Σχετικά με το RIS Innovation Call

Στόχος του RIS Innovation Call είναι η χρηματοδότηση ενός δυναμικού, ισορροπημένου, και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου έργων, από τοπικά ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ερευνητικές ομάδες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα έργα θα λάβουν στήριξη και από τους κόμβους του EIT Health, σε κάθε χώρα, καθώς και τους τοπικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των περιφερειακών οικοσυστημάτων: Asociatia INIT & Freshblood HealthTech Community στη Ρουμανία,  University of Porto στην Πορτογαλία, Ljubljana University Incubator στη Σλοβενία, Consorzio Arca στην Ιταλία, University of Zagreb στην Κροατία, DEX Innovation Centre στην Τσεχία,  Riga Stradins University στη Λετονία και το Lithuanian University of Health Sciences, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα.

Σχετικά με το EIT Health

Το EIT Health είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμπράξεις  δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Αποτελούμενο από περίπου 150 εταίρους, το EIT Health είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας. Ο ρόλος του EIT Health είναι να δομήσει ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης για το μέλλον. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι ο κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, EIT Health