Ανανεώθηκε η συνδρομή στο Web of Science για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ

Το ΕΚΤ ανανέωσε τη συνδρομή σε τρεις βάσεις επιστημονικών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Web of Science, εξασφαλίζοντας για τους Έλληνες ερευνητές πρόσβαση σε έγκυρη επιστημονική πληροφορία.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ανανέωσε τη συνδρομή σε τρεις βάσεις επιστημονικών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Web of Science, εξασφαλίζοντας για τους Έλληνες ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τους χρήστες των υπηρεσιών του, πρόσβαση σε έγκυρη επιστημονική πληροφορία.

Συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα και καταλόγους αναφορών, έγκυρων επιστημονικών περιοδικών από τις παρακάτω βάσεις:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE). Αναζήτηση σε 9.200 επιστημονικές εκδόσεις από 178 επιστημονικά πεδία.
  • Social Sciences Citation Index (SSCI). Αναζήτηση σε 3.400 επιστημονικές εκδόσεις από 58 θεματικά πεδία των κοινωνικών επιστημών.
  • Arts & Humanities Citation Index (AHCI). Αναζήτηση σε 1.800 επιστημονικές εκδόσεις από 28 θεματικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.

Ο χρήστης μπορεί να αντλήσει από τις βάσεις αξιόπιστα στοιχεία για την επίδραση των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Μπορεί επίσης να έχει πλήρη εικόνα για την εξέλιξη συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων σε βάθος χρόνου με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων.

Το ΕΚΤ εξασφαλίζει την online πρόσβαση των Ελλήνων ερευνητών στο Web of Science από το 2003. 

Οι καταξιωμένοι ερευνητές μπορούν να ελέγξουν το μέγεθος και το εύρος της απήχησης του έργου τους, με βάση τον αριθμό των αναφορών που συγκεντρώνουν οι δημοσιεύσεις τους από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ερευνητές στα πρώτα τους βήματα μπορούν να αξιοποιήσουν τις βάσεις δεδομένων του Web of Science για μια πλήρη βιβλιογραφική έρευνα του πεδίου.

Η πλατφόρμα χρησιμεύει επίσης στις διοικήσεις των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς συγκεντρώνει στοιχεία για την επιστημονική παραγωγή των ιδρυμάτων τους.

Το Web of Science, παρότι δεν αποτελεί πλέον την αποκλειστική πλατφόρμα πληροφόρησης για την αναζήτηση της απήχησης μιας δημοσίευσης μέσω του καταλόγου αναφορών σε αυτή, είναι ένα εργαλείο έγκυρο, ενημερωμένο και αξιόπιστο για την ανάκτηση βιβλιογραφικών αναφορών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και στα πεδία των κοινωνικών επιστημών, των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της επίδρασης του κινήματος της Ανοικτής Επιστήμης είχε ως συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, να συμπεριληφθούν στις βάσεις δεδομένων του Web of Science, εκτός από τα περιοδικά των εμπορικών εκδοτικών οργανισμών και έγκριτα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. Σε αυτά, πέρα από την πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα παρέχεται από τον εκδότη πλήρης πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της δημοσίευσης.