Το επιστημονικό περιοδικό «Βιοηθικά» της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Σκοπός του Περιοδικού είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των επιστημόνων όλων των κλάδων με ιδιαίτερο θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν τη Βιοηθική.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού «Βιοηθικά». Το περιοδικό που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2015, μεταβαίνει σε μία νέα ψηφιακή εποχή και πλέον θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση, μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Σκοπός του περιοδικού είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των επιστημόνων όλων των κλάδων με ιδιαίτερο θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν τη Βιοηθική. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στο περιοδικό δημοσιεύονται, στην ελληνική ή στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, εργασίες που αποτελούν άρθρα σύνταξης, πρωτότυπες εργασίες και ανασκοπήσεις.

Τα θεματικά ενδιαφέροντα του περιοδικού καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής: Σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική έρευνα, γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση βιολογικού πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου, ευρεσιτεχνίες στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι στο αρχείο των τευχών του περιοδικού είναι ήδη διαθέσιμα 9 τεύχη που παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 56 ερευνητικών εργασιών. Το τελευταίο τεύχος των «Βιοηθικών» εκδόθηκε το 2019 και περιλαμβάνει 5 ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες:

Τέλος, το τεύχος περιέχει ένα άρθρο σύνταξης: Η διττή σημασία των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ): εξασφάλιση της ηθικής έρευνας αλλά και έμμεση εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας (της Βασιλικής Μολλάκη) και μία ανασκόπηση: Ευθανασία: Πρακτικές που εφαρμόζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της Αλεξάνδρας Κοζαμάνη).

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας. Αποστολή της είναι η ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής είναι τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από την διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής συνεργάζεται, επίσης, με αρμόδιους φορείς στη χώρα μας και διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας. Συνεργάζεται εξάλλου με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο (όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, ομόλογές της επιτροπές κ.λπ.), μεριμνώντας για την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στον προβληματισμό και στη λήψη αποφάσεων στα διεθνή fora. Εξασφαλίζει, επίσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατάλληλη ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της βιοηθικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εκδοτική συνεργασία με το ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου. Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί μέχρι στιγμής 39 υψηλής ποιότητας επιστημονικά περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, EKT