Οι ιστορικές διαστάσεις της επιστημονικής και τεχνικής διπλωματίας, σε σεμινάριο στη Σύρο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέχρι τις 7 Απριλίου.

Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο με θέμα «Επιστημονική και τεχνική διπλωματία: ιστορικές διαστάσεις μιας σύγχρονης σχέσης» διοργανώνεται στις 4 και 5 Ιουλίου 2019 στη Σύρο, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης που διοργανώνει κάθε χρόνο το καλοκαίρι το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

Σκοπός της συνάντησης είναι να ξεκινήσει ένας γόνιμος και πολυεπιστημονικός διάλογος μεταξύ και άλλων κοινοτήτων, όπως των ιστορικών της επιστήμης, των επιστημόνων, των ιστορικών της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών με όσους ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, και τη χάραξη διπλωματικών στρατηγικών, προκειμένου να ξεπεραστούν οι κυρίαρχες αφηγήσεις για τη σχέση επιστήμης και εξωτερικής πολιτικής, που συχνά εξαντλούνται σε θέματα «επιβολής» της εξωτερικής πολιτικής των «ισχυρών» κρατών και σε μια εργαλειακή χρήση της επιστήμης για διπλωματικούς σκοπούς.

Είναι γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη διπλωματία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντείνεται στις μέρες μας με δεδομένες τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ο έλεγχος των επιδημιών και η κυβερνο-τρομοκρατία. Στη μεταπολεμική περίοδο, από τη μία η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ των χωρών καθίστανται ολοένα και πιο πολύπλοκες και από την άλλη η επιστημονική διαδικασία διαμορφώνεται ως μια διεπιστημονική πρακτική μεγάλων πολυεθνικών ομάδων εκατοντάδων ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται εντατικά σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς.

Διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες προϋποθέτουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις και πολιτικές συμφωνίες μεταξύ χωρών. Μόλις το 2008 η Αμερικανική Ένωση για την Ανάπτυξη της Επιστήμης (AAAS) προέταξε την έννοια της επιστημονικής διπλωματίας (Science Diplomacy) ως μια καινούργια έννοια περιγραφής ενός φαινομένου με μακρά ιστορία. Η έννοια αυτή, την τελευταία δεκαετία, έχει συγκεντρώσει την προσοχή ερευνητών και ερευνητριών από όλο τον κόσμο, προερχόμενων κυρίως από τον χώρο των διεθνών σχέσεων και των πολιτικών επιστημών αλλά και των εν ενεργεία διπλωματών.

Πώς διαμορφώθηκε ιστορικά η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη διπλωματία και πώς αυτή η σχέση καθορίζει στρατηγικές διαπραγμάτευσης στις μέρες μας; Αυτό είναι το κύριο ερώτημα για το οποίο θα αναζητηθούν διεπιστημονικές απαντήσεις στο σεμινάριο στην Ερμούπολη της Σύρου, με συντονίστρια τη Μαρία Ρεντετζή, Καθηγήτρια ΕΜΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους (περίληψη 300 λέξεων το ανώτερο, τίτλος, όνομα του/της συγγραφέα, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας) μέχρι τις 7 Απριλίου στη διεύθυνση sdsyros2019@gmail.com. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις προτάσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα είναι άμεση και οι συγγραφείς των προτάσεων που θα γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να στείλουν μια πρώτη μορφή του κειμένου τους (το ανώτερο 7.000 λέξεις) μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019.

Ενδεικτικά θέματα είναι τα εξής:
1. Ο στρατηγικός ρόλος των διεθνών διπλωματικών οργανισμών στη διαμόρφωση της επιστήμης
2. Ο πολυεθνικός και πολυμερής χαρακτήρας των επιστημονικών συνεργασιών
3. Η υλική κουλτούρα της επιστημονικής διπλωματίας
4. Η πολυεθνική ροή της επιστημονικής γνώσης και τεχνικής ειδίκευσης μέσα από τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών
5. Ιστορικές περιπτώσεις επιστημονικής διπλωματίας

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατάθεση του κειμένου με στόχο την τελική δημοσίευση όλων των παρουσιάσεων σ’ έναν συλλογικό τόμο. Στην οργανωτική επιτροπή του σεμιναρίου συμμετέχουν οι:  Μαρία Ρεντετζή, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μυρτώ Δημητροκάλη, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΜΠ, Λουκάς Φρέρης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ

Για περισσότερες πληροφορίες https://sdsyros2019.weebly.com

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΜΠ, ΕΚΤ