Εκδήλωση ΕΛΟΤ για την αξιοποίηση των προτύπων στη Δημόσια Διοίκηση

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι ανάγκες για την τεχνική εναρμόνιση, τις δημόσιες συμβάσεις, τις εθνικές πολιτικές και το εποπτικό και ελεγκτικό έργο.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων, διοργανώνει τη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, εκδήλωση με τίτλο «Κανονιστική εναρμόνιση και πρότυπα για τη θέσπιση εθνικών πολιτικών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις», στο Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, ώρα 9.00-16.30). Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι ανάγκες για την τεχνική εναρμόνιση, τις δημόσιες συμβάσεις, τις εθνικές πολιτικές και το εποπτικό και ελεγκτικό έργο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, που θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Τις εργασίες της εκδήλωσης θα συντονίσουν ο Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), Μιχάλης Παναγιωτάκης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΠ, Παναγιώτης Χαρούπιας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας,  Απόστολος Μακρυκώστας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτριος Αυλωνίτης, η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλαγάκη, η Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ, Χριστίνα Μπουσελέγκα, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πρόδρομος Τσιαβός και ο Πάμπος Κάμμας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη:

  • των αναγκών για την τεχνική εναρμόνιση, τις δημόσιες συμβάσεις, τις εθνικές πολιτικές και το εποπτικό και ελεγκτικό έργο, και
  • της συνεργασίας στελεχών και εμπειρογνωμόνων για την αξιοποίηση προτύπων, την παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συμμετοχή στα σχετικά τυποποποιητικά και προ-τυποποιητικά έργα εθνικού ενδιαφέροντος.

Η τεχνική νομοθέτηση για έργα, αγαθά και υπηρεσίες με παραπομπή σε πρότυπα αποτελεί καλή ευρωπαϊκή πρακτική που προτείνεται να αξιοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Στην εναρκτήρια ενότητα, θα παρουσιαστεί η ανάθεση από τη Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) του έργου επικαιροποίησης των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί πρόκριμα συνεργασίας ΕΛΟΤ και ΔΔ για τη διασφάλιση της τεχνικής εναρμόνισης του εθνικού με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τα δημόσια τεχνικά έργα.

Για τις δημόσιες συμβάσεις/κρατικές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς, στελέχη από τη ΔΔ, Αρχές και φορείς θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες αξιοποίησης προτύπων και συνεργασιών.

Για την υποστήριξη εθνικών πολιτικών θα παρουσιαστούν ορισμένα παραδείγματα και προτάσεις αξιοποίησης προτύπων, όπως: στην εθνική στρατηγική για κυκλική οικονομία και περιβάλλον, την ενέργεια, τις βιώσιμες και έξυπνες πόλεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την προσβασιμότητα ΑμεΑ, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Τέλος, για τις ανάγκες υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων  στην αξιοποίηση προτύπων και την ενίσχυση της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, έχει κληθεί να μιλήσει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Καββαθάς.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τη συνεργασία στελεχών και εμπειρογνωμόνων για την αξιοποίηση προτύπων, την παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συμμετοχή στα σχετικά τυποποποιητικά και προ-τυποποιητικά έργα εθνικού ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΟΤ