ΕΛΙΔΕΚ: 192 ερευνητικές προτάσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών προχωρούν στη φάση υλοποίησης

37 προτάσεις προέρχονται από Έλληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού, οι οποίοι και θα είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών τους έργων.

Με συνολικό προϋπολογισμό 34.000.000 ευρώ και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) με τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» με τη συμβολή της ΓΓΕΤ, 192 ερευνητικά έργα Ελλήνων μεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας προχωρούν στη φάση υλοποίησης.

Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν συνολικά 1.671 προτάσεις στα παρακάτω επιστημονικά πεδία, με τις Επιστήμες Ζωής και τις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Αναλυτικά, τα επιστημονικά πεδία με τον αντίστοιχο αριθμό των έργων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής: Φυσικές Επιστήμες (24), Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες (41), Επιστήμες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήμες (14), Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήμες (29), Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14).

Από τις 192 ερευνητικές προτάσεις που εντάχθηκαν στη δράση, 37 προέρχονται από Έλληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού, φθάνοντας σε ποσοστό το 20% του συνόλου, στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΙΔΕΚ, ο φαινομενικά μικρός αυτός αριθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αν ληφθεί υπόψη ότι αφορά επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης που είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη χώρα και επιπλέον να απασχολήσουν στις ερευνητικές τους ομάδες και άλλους νέους επιστήμονες διαφόρων βαθμίδων. Με τον τρόπο αυτό, το  ΕΛΙΔΕΚ. προχωρά με σταθερά βήματα στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού, απελευθερώνοντας τις εγχώριες δημιουργικές δυνάμεις και συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης, με στόχο την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των φορέων προέλευσης των μεταδιδακτόρων του εξωτερικού συγκαταλέγονται και κορυφαία Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως το MIT (USA), το Oxford University (UK), το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (DK), το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (UK) και το University Paris 6 (FR).

Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αποτελούν σαφείς και απτές αποδείξεις του υψηλού επιπέδου των Ελλήνων ερευνητών, οι οποίοι επισημαίνεται ότι θα είναι οι ίδιοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών τους έργων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται στην πράξη η δημιουργικότητα και η αυτονομία των Ελλήνων επιστημόνων, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για την ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη.

Πριν το τέλος του 2018 επικείται η 2η προκήρυξη ερευνητικών έργων για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών με προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ.

Με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της πρώτης προκήρυξης για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης υπογράμμισε: «Οι αξιόλογοι μεταδιδάκτορες που με τις υψηλής ποιότητας προτάσεις τους διεκδίκησαν και πέτυχαν την χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ θα εμπλουτίσουν με νέο αίμα το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Οι περιορισμοί ωστόσο στους διαθέσιμους πόρους δεν επέτρεψαν την χρηματοδότησή ακόμη περισσότερων αξιόλογων προτάσεων. Μέσα από την δυνατότητα υλοποίησης των ερευνητικών έργων που προσφέρει το ΕΛΙΔΕΚ ανοίγονται για τους νέους ερευνητές προοπτικές δυναμικής επιστημονικής σταδιοδρομίας έχοντας το πλεονέκτημα να είναι οι ίδιοι για πρώτη φορά και επιστημονικοί υπεύθυνοι. Η μεγάλη πρόκληση τώρα θα είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια και στις επόμενες δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.».

112,5 εκατ. ευρώ σε 5 προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τις μέχρι σήμερα προκηρύξεις του ΕΛΙΔΕΚ, και όπως ανακοινώθηκε από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ:

Σε προκηρύξεις δόθηκαν ήδη κατά την περίοδο 2017-2018:

  • 13,5 εκ. ευρώ σε 582 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες
  • 34 εκ. ευρώ σε 192 ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων

Ταυτόχρονα, έχουν προκηρυχθεί μέσα στο 2018:

  • 54 εκ. ευρώ για την ενίσχυση ερευνητικών έργων σε μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές και την προμήθεια εξοπλισμού μεγάλης αξίας
  • 10 εκ. ευρώ για υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων
  • 1 εκ. ευρώ για τη δράση «Επιστήμη και Κοινωνία – 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Όπως προκύπτει και από τις πρώτες προκηρύξεις, το ΕΛΙΔΕΚ όχι μόνο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την Έρευνα με επιπρόσθετους πόρους, αλλά ενισχύει τους τομείς των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών που δεν στηρίζονται από τα ΕΣΠΑ. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής που περιλαμβάνει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΠΕΘ-Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας