Workshop για τις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα Hypeledger και WSO2 για επιχειρηματικές εφαρμογές

Στόχος του workshop είναι να παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης του HyperLedger και του Ανοιχτού κώδικα σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, και οι σχετικές δράσεις του Linux Foundation για τις επιχειρήσεις

Workshop με θέμα “Hypeledger και WSO2: Open Source technologies for next-generation business applications” διοργανώνει την Τετάρτη 20 Ιουνίου ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network–Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ομιλητές στο workshop θα είναι η Marta Piekarska (Director of Ecosystem Development, Hyperledger department, Linux Foundation) και ο Sanjiva Weerawarana (Founder, Chairman και Chief Architect, WSO2 Foundation) και ο χώρος διεξαγωγής του είναι στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Σεράφειου Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων  (Σεράφειο 3ος όροφος).

Το Hyperledger είναι μια συνεργατική προσπάθεια ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τις τεχνολογίες blockchain μεταξύ διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια παγκόσμια συνεργασία, η οποία φιλοξενείται από το Linux Foundation και στην οποία συμμετέχουν ηγετικά στελέχη στον τομέα της χρηματοδότησης, της τραπεζικής, του Internet of Things (IoT), της αλυσίδας εφοδιασμού, των κατασκευών και της τεχνολογίας.

Στόχος του workshop για το HyperLedger είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τεχνολογία blockchain επόμενης γενιάς έχει προσαρμοστεί και κλιμακωθεί για επαγγελματικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης του HyperLedger και του Ανοιχτού κώδικα σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, καθώς και οι σχετικές δράσεις του Linux Foundation για τις επιχειρήσεις.

Το WSO2 προσφέρει μια επιχειρηματική πλατφόρμα για την ενσωμάτωση APIs, εφαρμογών ανοιχτού κώδικα και υπηρεσιών ιστού σε όλο το Διαδίκτυο. Ο Ιδρυτής του WSO2, Sanjiva Weerawarana, θα παρουσιάσει τις δράσεις του WSO2 και τη νέα γλώσσα προγραμματισμού την Ballerina. Η Ballerina είναι μια γλώσσα προγραμματισμού με δυνατότητα συγγραφής κώδικα μέσω κειμένου και γραφικών, όπου τα διαγράμματα μπορούν να μετατραπούν απευθείας σε κώδικα και προγραμματιστές μπορούν να κάνουν κλικ και να σύρουν τα κομμάτια ενός διαγράμματος μαζί για να περιγράψουν τη λειτουργία του προγράμματος.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του workshop θα γίνει παρουσίαση των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT) και του Enterprise Europe Network-Hellas για την υποστήριξη επιχειρήσεων με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.  Για τη συμμετοχή στο workshop απαιτείται να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής εδώ.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network.

Το Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, συντονιστής του οποίου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, αρμόδιος για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών & δεικτών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες, που εξυπηρετεί εθνικές πολιτικές, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πλήθος φορέων και χρηστών, και διασφαλίζει ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτη γνώση σε οποιονδήποτε από οπουδήποτε.

            

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)