Δράση εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Δήμο Αθηναίων

Σκοπός η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εντός του Δήμου της Αθήνας απευθύνουν μέσω της δράσης "Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας" το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει μέσα από την ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής υποστήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) τα τελευταία χρόνια. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων.

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός πολύ-λειτουργικού μηχανισμού ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον Δήμο Αθηναίων για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν έδρα/υποκατάστημα εντός των ορίων του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜμΕ του Δήμου Αθηναίων πρόκειται να ωφεληθούν από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες διαρθρώνονται σε τρεις κατευθύνσεις: την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εισαγωγή της καινοτομίας στο περιβάλλον των ΜμΕ, την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) μεταξύ των ΜμΕ.

Το αντικείμενο της υποστήριξης είναι η δωρεάν παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας με την καθοδήγηση έμπειρων και εξειδικευμένων συμβούλων και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων συμβουλευτικής σε θέματα καινοτομίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Αθήνας.

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, διαρκούν περίπου τέσσερις μήνες και περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις του συμβούλου καινοτομίας στον χώρο της επιχείρησης. Οι επιτόπιες επισκέψεις στην επιχείρηση περιλαμβάνουν ενημέρωση και εκπαίδευση του επιχειρηματία σε θέματα καινοτομίας, αποτύπωση της κατάστασης της επιχείρησης σχετικά με την καινοτομία, σύλληψη ιδέας και ανάπτυξη πλαισίου, ανάλυση αγοράς, ανάλυση των προδιαγραφών και τεχνική βιωσιμότητα καινοτομίας, καθώς και αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με τον κύκλο ζωής της καινοτομίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού επιχειρήσεων έως τις 28 Αυγούστου 2015. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα καινοτομίας συνολικά 80 επιχειρήσεις στον Δήμο Αθηναίων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους όρους συμμετοχής σε αυτό είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Μάθετε Περισσότερα