Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα 'Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020'

05.11.2013

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την έρευνα & καινοτομία, οργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα 'Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020'. Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48). Aντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη στις 20 Νοεμβρίου από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα 'Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών' στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Οι ΤΠΕ έχουν καταλυτική επίδραση σε τομείς όπως η παραγωγικότητα και η καινοτομία, ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών και η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Με το νέο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, υποστηρίζοντας δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη των ΤΠΕ στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κώστας Γληνός και Θωμάς Σκορδάς θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα 'Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών' στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος 'Ορίζοντας 2020' της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι των προγραμμάτων 'Ερευνητικές Υποδομές' και 'Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνιών' θα παρουσιάσουν τις θέσεις της Ελλάδας για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος, ο οποίoς θα απευθύνει χαιρετισμό και θα αναφερθεί στη στρατηγική της ΓΓΕΤ για το νέο Πρόγραμμα ??Horizon 2020??.

Την ελληνική εμπειρία στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας. Τέλος, στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών του 7ου ΠΠ θα παρουσιάσει η Μαρία Κουτροκόη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει στοιχεία για την ελληνική έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της ημερίδας . Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/events/live