Συμπόσιο 'Η Εuropeana στην Ελλάδα - Προσθέτοντας ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη'

Συμπόσιο με θέμα 'Η Europeana στην Ελλάδα - Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη' διοργανώνεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας), στις 19 Οκτωβρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σκοπός του Συμποσίου είναι να προωθήσει τον διαλόγο μεταξύ όλων των φορέων που ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και να αναδείξει όλες τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές), ώστε το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, από τη Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ομιλητές του Συμποσίου είναι επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η παρουσία του Συμβούλου Επικοινωνίας του Ιδρύματος Europeana κ. Jonathan Purday, o οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα 'Europeana: opening up access to our cultural heritage'. Θα παρουσιαστούν, επίσης, το Δίκτυο Ορθής Πρακτικής EuropeanaLocal και το έργο AccessIT. Πρόκειται για δύο ευρωπαϊκά έργα που υποστηρίζουν τοπικές και περιφερειακές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού στην οργάνωση του περιεχομένου και την τεχνολογική κατάρτιση του προσωπικού τους, ώστε να προωθήσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο στην Europeana και να παρέχουν νέες υπηρεσίες για το κοινό τους.

Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση υλικού, τα κοινά εργαλεία και πρότυπα, τα πνευματικά δικαιώματα, τον εμπλουτισμό της Europeana με ελληνικό περιεχόμενο, την ενδυνάμωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων, την ανάπτυξη ενός εθνικού πλαισίου πρωτοβουλιών, κ.λπ.

Το Συμπόσιο απευθύνεται στους παρόχους περιεχομένου (Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αρχεία, κ.λπ.) και στο προσωπικό τους (βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες πληροφόρησης, αρχειονόμους, μουσειολόγους, πληροφορικούς, κ.λπ.), σε πολιτιστικούς φορείς που αναπτύσσουν ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, καθώς και σε κρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, και διαμορφωτές πολιτικής. Επίσης, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα συναφούς αντικειμένου, στους φοιτητές τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο 'www.futurelibrary.gr', καθώς και στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ('www.ekt.gr'), από όπου η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί όμως σειρά προτεραιότητας με βάση τις προεγγραφές στο Συμπόσιο μέσω του δικτυακού τόπου 'www.futurelibrary.gr'.

Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
Η Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για την επιστήμη και τον πολιτισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνει σε μια δικτυακή πύλη ('www.europeana.eu') ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιοποιημένων θησαυρών. H συλλογή του υλικού της Europeana πραγματοποιείται σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, οι συλλογές της Europeana περιλαμβάνουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα έργα (βιβλία, εφημερίδες, έργα τέχνης, χάρτες, χειρόγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, μουσική, ηχογραφήσεις, τηλεοπτικές εικόνες, αποσπάσματα από ταινίες και ηχητικές εγγραφές κ.ά.). Πρόκειται για σημαντικά πολιτιστικά, ιστορικά και επιστημονικά τεκμήρια από όλη την Ευρώπη, από περισσότερους από 1.500 οργανισμούς, εύκολα και γρήγορα προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω ενός πολύγλωσσου δικτυακού τόπου.

Τη διαχείριση της Europeana έχει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, στο οποίο συμμετέχουν οι κυριότερες ευρωπαϊκές ενώσεις βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων, οπτικοακουστικών αρχείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Οι ελληνικοί φορείς που παρέχουν, μέχρι σήμερα, ψηφιακό περιεχόμενο στην Europeana είναι οι εξής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Μουσική Βιβλιοθήκη 'Λίλιαν Βουδούρη', Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, Τμήμα Κέρκυρας ΤΕΕ.

Ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο από το ΕΚΤ: εμπλουτίζοντας την Εuropeana
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και την αύξηση του διαθέσιμου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, ηλεκτρονικά αποθετήρια με σημαντικό υλικό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το ΕΚΤ διαθέτει ήδη στο Διαδίκτυο το Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανδέκτης ('pandektis.ekt.gr') με 11 ψηφιακές συλλογές ιστορίας και πολιτισμού (προσωπογραφίες, χάρτες, εραλδικά μνημεία, επιγραφές, μοναστηριακά αρχεία κ.λπ.), και το Αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα ('repository.parthenonfrieze.gr'), με φωτογραφίες όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου, εκπαιδευτικά έντυπα και παιχνίδια. To περιεχόμενο των δύο αποθετηρίων (συνολικά περίπου 40.000 εγγραφές/τεκμήρια) παρέχεται στην Europeana, μέσω των έργων EuropeanaLocal και Athena, με βάση τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας της Europeana.

Το ΕΚΤ συνεχίζει τη συλλογή, τεκμηρίωση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου, σε συνεργασία με ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, εμπλουτίζοντας την Εuropeana με σημαντικές ελληνικές συλλογές ιστορίας και πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό το ΕΚΤ συμβάλλει ώστε οι προσπάθειες των ελληνικών φορέων, για ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος, να βρουν διέξοδο στη Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και σε άλλες αντίστοιχες εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.