Διαδικτυακή εκδήλωση "Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: ζητήματα και καλές πρακτικές"

21.11.2023
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

12.00 - 12.10

Καλωσόρισμα

Δρ Εύη Σαχίνη | Διευθύντρια ΕΚΤ

 
12.10 - 12.30

Ψηφιακότητα και το σύνθετο περιβάλλον της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: έννοιες, πολιτικές και κοινότητες,

Σταυρούλα Φωτοπούλου | Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού

 
12.30 - 12.45

Το λαογραφικό και εθνογραφικό υλικό σε ψηφιακό περιβάλλον: Λαογραφικά αρχεία, συνεργασία με τις κοινότητες και άυλη κληρονομιά

Ευάγγελος Καραμανές | Διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

 
12.45 - 13.00

…Επέστρεφε…κι επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα…: Κοινοτικά ιστορικά αρχεία και άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην εποχή της ψηφιοποίησης

Δρ Γιώργος Γάσιας | Διδάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Αρχείων Τάξις

 
13.00 - 13.15

Τοπικές βιβλιοθήκες και Προφορική Ιστορία: Τεκμηρίωση και Πρόσβαση

Μαρία Βραχλιώτου | Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

 
13.15 - 13.30

Προηγμένες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ψηφιοποίησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς- η περίπτωση του Mingei

Δρ Ξενοφών Ζαμπούλης | Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

 
13,30 - 13.45

Οι συλλογές άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο SearchCulture.gr και οι προϋποθέσεις ένταξης

Αγάθη Παπανότη | Υπεύθυνη ένταξης συλλογών και σημασιολογικών εμπλουτισμών SearchCulture.gr, ΕΚΤ

 
13.45 - 14.30

Συζήτηση

 

Συντονισμός εκδήλωσης: Γεωργία Αγγελάκη, υπεύθυνη ανάπτυξης του δικτύου του SearchCulture.gr, ΕΚΤ