Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Digital, Industry, Space

21.02.2023
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

12.00-12.15

Χαιρετισμοί

Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη Τμήματος Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ, ΕΚΤ

 
12.15-13.15

Το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Dr Nicholas Deliyanakis | Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG RTD (Industry)

Dr Evangelia Markidou | Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG CNECT (Digital)

Ramon Sanmartin Sola | Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG CNECT (Digital)

Mats Ljungqvist | Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG DEFIS (Space)

13.15-13.25

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 
13.25-13.35

Τοποθετήσεις από τους Εθνικούς Εκπροσώπους για το Cluster 4 (Digital & Industry) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Βασίλειος Γογγολίδης | Εθνικός Εκπρόσωπος, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 

13.35-14.20

Ιστορίες επιτυχίας

Καινοτομία στη Βιομηχανία και το νέο EIT Manufacturing CLC SE

Δρ Νίκη Κούση | Managing Director EIT Manufacturing CLC SE

Παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων στο Cluster 4, ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, XR, ΑΙ στον τομέα της Βιομηχανίας

Καθηγ. Γεώργιος Χρυσολούρης | LMS Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκ. Καθηγ. Παναγιώτης Σταυρόπουλος | LMS Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

14.20-14.50

Οι Υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ΕΣΕ και του ΕΕΝ προς όφελος της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας,

Αγγελίδης Άγγελος | Συντονιστής Ελληνικού κόμβου EEN, ΕΚΤ

Κυκλική οικονομία και έρευνα

Βαρβάρα Βασιλάκη | Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ

Εφαρμογές των τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (XR: AR, VR) στις δημιουργικές βιομηχανίες

Μάριος Ροϊδης | Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ

 

14.50-15.00

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster4 στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ.

Δείτε όλο το Βίντεο της Εκδήλωσης