Διαδικτυακό σεμινάριο «Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για Ερευνητικούς Σκοπούς»

08.12.2022
zoom

Πρόγραμμα

16:00 - 16:05

Χαιρετισμός

Δρ Νένα Μάλλιου | Προϊσταμένη Τμήματος Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ, ΕΚΤ

 
16:05 - 16:15

Η σημασία της σύμπραξης δύο κρατικών φορέων στην προαγωγή της καινοτομίας

Παναγιώτης Παπαγεωργίου | Διευθυντής Διεύθυνσης Καινοτομίας, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

 
16:15 -16:25

"Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" | Παρέχοντας Υπηρεσίες Δικτύωσης, Ανάπτυξης Συνεργασιών και Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού Υψηλής Εξειδίκευσης

Δρ Νίκος Καραμπέκιος | Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης, ΕΚΤ

Παρουσίαση .pdf
16:25 - 16:40 AI and the Law … or the Law and AI?
Βασίλης Καρκατζούνης | Δικηγόρος LL.M, PhD (c.)
 
16:40 - 16:55 Artificial Intelligence in Economics and Finance
Περικλής Γκόγκας
| Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Διεθνών Οικονομικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παρουσίαση .pdf
16:55 - 17:10 Τεχνητή Νοημοσύνη και Γνωστική Ανάπτυξη του Παιδιού
Βίκυ Χαρίση | Ερευνήτρια, Joint Research Centre, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανθρώπινη Συμπεριφορά
Παρουσίαση .pdf
17:10 - 17:25 Ο Αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Μελλοντικά Ρομποτικά Συστήματα
Παναγιώτης Τσιότρας | Καθηγητής Αεροδιαστημικής Μηχανικής, Ινστιτούτο Ρομποτικής και Ευφυών Μηχανών, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Georgia Tech, Ατλάντα (ΗΠΑ)
Παρουσίαση .pdf
17:25 - 17:40 Επανεφεύρεση της Υγειονομικής Περίθαλψης με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διάγνωση, Εφαρμογή Θεραπείας και Πρόγνωση
Νίκος Παραγιός | Διακεκριμένος Καθηγητής, School of Engineering (CentraleSupelec), University of Paris - Saclay, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, TheraPanacea
Παρουσίαση .pdf
17:40 - 17:55 Διαχείριση Συμβάσεων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Παρόν και Μέλλον
Βασίλης Τσώλης | Διευθύνων Σύμβουλος, Ιδρυτής, Cognitiv+
Παρουσίαση .pdf
17:55 - 18:00 Διάλειμμα  
18:00 - 18:15 Ακραία Συμβάντα σε Ροές Ρευστών και Κύματα
Θέμης Σαψής
| Professor of Mechanical and Ocean Engineering, MIT
Παρουσίαση .pdf
18:15 - 18:30 Making Use of AI for Research in Humanities
Έλενα Λαγούδη | Μουσειολόγος/Ψηφιακή Επιμέλεια στο SearchCulture.gr, ΕΚΤ
Παρουσίαση .pdf
18:30 - 19:00

Ερωτήσεις Κοινού | Q & A
Συντονισμός: Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, ΕΚΤ