Εκδήλωση Δικτύωσης EUROFED 2023 στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας

Πότε και πού;

31.05.2023
Toulon, France

Στην εκδήλωση δικτύωσης για την δημιουργία κοινοπραξιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το EKT υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη.