Ημερίδα «Ευκαιρίες χρηματοδότησης, δικτύωσης και μεταφοράς τεχνολογίας για ώριμες ερευνητικές ομάδες, με στόχευση υγεία – φάρμακα – διατροφή»

Πότε και πού;

18.11.2022
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, στη Λάρισα – Αμφιθέατρο ΜΑ2

ΕΚΤ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνουν απο κοινού αυτή την Ημερίδα, ενώ στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν με ομιλίες και παρουσιάσεις για υπηρεσίες προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.