Εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions από την ΕΕ