Διαδικτυακό εργαστήριο για την Ψηφιακή Υγεία και τη Διανοητική Ιδιοκτησία

Πότε και πού;

04.03.2021
Διαδικτυακά

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό-ενημερωτικό εργαστήριο (webinar) με τίτλο “Ψηφιακή Υγεία και Διανοητική Ιδιοκτησία” διοργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 (16.00-18.00), στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) που είναι ο κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas.

Ο τομέας της Ψηφιακής Υγείας σημειώνει σημαντική ανάπτυξη, η οποία έχει ενισχύσει τη ζήτηση και τις επενδύσεις σε ψηφιακές ιατρικές εφαρμογές με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) και η δημιουργία μιας στρατηγικής ΔΙ για την υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών είναι ένα βασικό συστατικό για τη δημιουργία ενός συμπαγούς επιχειρηματικού σχεδίου εμπορευματοποίησης που εστιάζει στην απόδοση των επενδύσεων.

Σε αυτό το εργαστήριο, ο Δρ Νίκος Μηνάς, European Patent Attorney της εταιρείας συμβούλων ευρεσιτεχνίας HMC-IP, θα διερευνήσει το ρόλο της ΔΙ στην εμπορευματοποίηση ψηφιακών ιατρικών λύσεων και θα δώσει παραδείγματα για το πώς άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής υγείας διαχειρίζονται την ΔΙ τους.

Επιπλέον, ο Γιώργος Μέγας από το ΕΚΤ, συντονιστής του EIT Health HUB & Εθνικό σημείο επαφής για τον Ορίζοντα, θα παρουσιάσει τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης και τους διαγωνισμούς του EIT Health για το 2021 που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων και ομάδων που καινοτομούν στον κλάδο της ψηφιακής υγείας, της ιατρικής τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:

  • Δυνατότητα κατοχύρωσης ιατρικών εφαρμογών
  • Τι μπορούμε να προστατεύσουμε και με ποιον τρόπο
  • Τάσεις ευρεσιτεχνιών στον τομέα της Ψηφιακής Υγείας
  • Προστασία ψηφιακών ιατρικών εφαρμογών με βάση την Artificial Intelligence, blockchain,   Machine Learning, and big data.
  • Case study – Διαχείριση ΔΙ από Health-Tech εταιρείες
  • Διαγωνισμούς χρηματοδότησης για Health-Tech/Digital Health/Biotech Startups
  • Προγράμματα ενίσχυσης της πρόσβασης σε νέες αγορές
  • Λοιπές υπηρεσίες ενίσχυσης της καινοτομίας από το EIT Health και το EEN

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την πανδημία του COVID-19. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται να κάνετε εγγραφή, και στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα σταλεί υπερ-σύνδεσμος (link) για τη σύνδεσή τους πριν την έναρξη του Εργαστηρίου.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης στο tto.archimedes@uoa.gr.

Το EIT Health είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την καινοτομία στο τομέα της υγείας. Με περισσότερους από 150 εταίρους, το EIT Health είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό δίκτυο κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων και μονάδων υγείας. Με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, το EIT Health αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα υγείας σε όλη την Ευρώπη, επενδύοντας στα καλύτερα ταλέντα της, διευκολύνοντας την παραγωγή καινοτόμων ιατρικών προϊόντων εντός της ΕΕ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες στην υγεία και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology, EIT).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι o κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα. Τη διετία 2019-2020 το ΕΚΤ υποστήριξε περισσότερες από 50 νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως το EIT Health Innostars awards και το RIS Innovation Call. Περισσότεροι από 170 σπουδαστές στον τομέα της Υγείας επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν σε θερινά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το HelloAIRIS και οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days).

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

Διοργάνωση