Επιχειρηματικές Συναντήσεις Software Days

Πότε και πού;

10.05.2021 έως 12.05.2021
Διαδικτυακά

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, συνδιοργανώνει και υποστηρίζει την συμμετοχή των ελληνικών φορέων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων στην εκδήλωση “6th International B2B Software Days".