Εκδήλωση «Ενισχύοντας την Ισότητα των Φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία»

Πότε και πού;

20.06.2019
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει στις 20 Ιουνίου 2019, 09:00 - 16.00, στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), εκδήλωση με θέμα «Ενισχύοντας την Ισότητα των φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία». Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERACTION, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση θα προσφέρει ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών σε θέματα ισότητας φύλων. Ειδικότερα, η εκδήλωση θα εξετάσει ζητήματα όπως ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε φορείς και χρηματοδότες έρευνας, ο ρόλος των χρηματοδοτών έρευνας στην ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, η στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω διερεύνηση τρόπων και εργαλείων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές.

Η είσοδος στην εκδήλωση ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται η προεγγραφή σας εδώ.

Η γλώσσα της εκδήλωσης είναι η αγγλική.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live.

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μαρίνα Αγγελάκη, mangelaki@ekt.gr

τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7273947

Διοργάνωση