Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020