Αρχείο Τευχών

Από τον Ιανουάριο του 1996, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εκδίδει το περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία". Πρόκειται για τριμηνιαία έκδοση (διμηνιαία την περίοδο Ιούλιος 2000 - Μάιος 2011) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

2014

2013

2012

Pages