Αφιερώματα

2019
Κυκλική Οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
Τεύχος 115 | Μάρτιος - Μάιος 2019
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων, η σταθερότητα και η διάρκεια, είναι να ακολουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να α...>>
Δράσεις για τη στήριξη νέων ερευνητών: Τα αποτελέσματα μελετών του ΕΚΤ για την αξιολόγηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Τεύχος 114 | Δεκέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019
Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις του και την ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλει ενεργά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η στήριξη συνεπώς των νέων ερευνητών είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σε...>>
2018
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 60 χρόνια πρωτοπορίας στην έρευνα για την κοινωνία και την οικονομία
Τεύχος 113 | Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2018
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας για την αξιόπιστη, διεπιστημονική  και καινοτόμο έρευνά του, καθώς και τη διαχρονική συμβολή του στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, την παραγωγής νέας γνώσης και τη σύνδεση της έρευνας μ...>>
Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά - Σταθερά ανοδική η απήχησή τους την περίοδο 2002-2016
Τεύχος 112 | Ιούνιος - Αύγουστος 2018
Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις διακρίνονται για την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους, λαμβάνοντας συνεχώς περισσότερες αναφορές από άλλους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια οι συνολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Οικ...>>
H Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις: Δείκτες, Επιδόσεις, Προοπτικές
Τεύχος 111 | Μάρτιος - Μάιος 2018
Η επαναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας μετά την οικονομική κρίση και η επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην επιστημονική γνώση και τεχνολογική ανάπτυξη, όπως είναι προφανές, περνά μέσα από τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι τελευταίες είναι οι ατμομηχανέ...>>
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: καινοτομία, εξωστρέφεια, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δομές στήριξης τα κλειδιά για την ανάπτυξή τους
Τεύχος 110 | Δεκέμβριος 2017-Φεβρουάριος 2018
Καινοτομία, εξωστρέφεια, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δομές στήριξης τα κλειδιά για την ανάπτυξή τους Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη...>>
2017
Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας
Τεύχος 109 | Σεπτέμβριος 2017- Νοέμβριος 2017
Μια πρωτοβουλία για τη διασύνδεση όλων των Ελλήνων Θέματα όπως η φυγή των πτυχιούχων, η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά στο επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας, το brain drain, και τα χαρακτηριστικά της νεομετανάστευσης είναι μόνιμη επωδός στα χείλη αρμοδίων, φορέων, αλλά και των ίδιων των νέων ανθρώ...>>
Νέοι Έλληνες ερευνητές και επιχειρηματίες που καινοτομούν και διακρίνονται
Τεύχος 108 | Ιούνιος - Αύγουστος 2017
Η έμπρακτη απόδειξη ότι όταν η επιστημονική γνώση διαχέεται και αξιοποιείται, γίνονται καινοτόμα "θαύματα". Αξιόλογοι επιστήμονες και νεοφυείς επιχειρήσεις ξεχωρίζουν σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, ανοίγοντας τον δρόμο στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και αποδεικνύοντας ότι όταν η...>>
Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη σταδιοδρομία ερευνητών και την επιστημονική αριστεία
Τεύχος 107 | Μάρτιος - Μάιος 2017
20 χρόνια Δράσεις Marie Skłodowska-Curie – 10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Για τον λόγο αυτό ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ιδιαίτερα αυτών που υποστηρίζουν τους ευφυέστερους και περισσότερο ταλαντούχους ερευνητές είναι αναντίρρητα σημα...>>
Γυναίκες ερευνήτριες στο προσκήνιο
Τεύχος 106 | Δεκέμβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017
Η βελτίωση της θέσης των γυναικών στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα στις πολιτικές της ΕΕ ήδη από τη δεκαετία του 1990. Οι πολιτικές αυτές αφορούν την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στην επιστήμη και την τεχνολογία, την προώθηση της ίσης συμμετοχής τ...>>

Pages