Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Atul K. Tiwari, Anupa Mishra, Govind Pandey, Munesh K. Gupta, Prem C. Pandey
Particle and Particle Systems Characterization, https://doi.org/10.1002/ppsc.202100159
First published: 21 November 2021 
Γίνεται μια ανασκόπηση και συζητιούνται οι δυνατότητες εφαρμογής των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών που βασίζονται σε νανοϋλικά για την αντιμετώπιση της τρέχουσας και πιθανής μελλοντικής πανδημίας.
Nanomaterials Based Sensors for Respiratory Viral Detection: A Review
G. A. Naikoo et al.
IEEE Sensors Journal, doi: 10.1109/JSEN.2021.3085084.
Date of Publication: 31 May 2021
Αυτή η ανασκόπηση αναμένεται να συμβάλει στη γνώση των ερευνητών για την ανάπτυξη προηγμένων αισθητήρων με βάση νανοϋλικά, για την αναπνευστική ανίχνευση του ιού της COVID-19. Συνοψίζονται πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και στοιχεία σύγκρισης με συμβατικούς αισθητήρες.
A. Di Lallo, R. Murphy, A. Krieger, J. Zhu, R. H. Taylor and H. Su
IEEE Robotics & Automation Magazine, doi: 10.1109/MRA.2020.3045671
Date of Publication: 25 January 2021
Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας τεχνολογίας αιχμής, επισημαίνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες εντός των επόμενων 5- 10 ετών.
Ker, D., P. Montagnier and V. Spiezia
OECD Digital Economy Papers, No. 314
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0a76109f-en.
Το άρθρο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και ποιες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπόρεσαν να την αξιοποιήσουν για να συνεχίσουν να εργάζονται.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2022.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26567.
Πρόκειται για κσύντομο κείμενο πρακτικών του εικονικού εργαστηρίου διοργανώθηκε τον ιανουάριο από το National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine το οποίο υπογράμμισε τον αντίκτυπο της πανδημίας στις διαγνωστικές οδούς, την επιδείνωση των ανισοτήτων, τις διαγνωστικές ευθύνες για τη δημόσια υγεία και τις νέες διαγνωστικές στρατηγικές και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μετά την εμφάνιση του COVID-19.
M. Shamim Kaiser et al.
IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3050193.
Date of Publication: 08 January 2021
Παρουσιάζεται ένα μια mobile εφαρμογή, η iWorkSafe, που αναπτύχθηκε κυρίως για συσκευές Android τελευταίας τεχνολογίας και φιλοξενεί ένα ασαφές μοντέλο νευρωνικών δικτύων, και βοηθά στον εντοπισμό πιθανών υπόπτων νοσούντων από COVID-19 μεταξύ των υπαλλήλων
Thakur, Nirmalya and Pradhan, Saumick and Han, Chia Y.
Proceedings of the 7th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies: Artificial Intelligence & Future Applications (IHIET-AI 2022), Lausanne, Switzerland, April 21-23, 2022
Posted: 02 May 2022
Ερευνάται και αναλύεται ο αντίκτυπος της COVID-19 με διερεύνηση των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικτυακή μάθηση και τη συμπεριφορά στον ιστό, ώστε να ερμηνευτούν τα σχετικά ενδιαφέροντα, οι προκλήσεις και οι ανάγκες
Innovation in wastewater near-source tracking for rapid identification of COVID-19 in schools
Francis Hassard, et al.
The Lancet Microb, DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30193-2
Published: October 30, 2020
Ένα πολλά υποσχόμενο, μη επεμβατικό εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την απόκριση στην COVID-19, είναι η χρήση επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν με βάση τα λύματα. Η μέθοδος θα επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισμό των τοπικών εστιών και θα διευκολύνει τη στοχοθετημένη χρήση ελέγχων.
International Journal of Information Management, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια αξιολόγηση των βασικών προκλήσεων του COVID-19 μέσα από τον φακό της επιστήμης της πληροφορικής και της διαχείρισης της πληροφορίας
Chemistry World, 15 APRIL 2021
Οι διαταραχές από την πανδημία COVID-19 άλλαξαν τον όγκο των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Όμως ο τρόπος που θα ανασυνταχθεί ο κόσμος μας μετά το πέρας της κρίσης Covid-19 θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή.

Pages