Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Disaster and Pandemic Management Using Machine Learning: A Survey
V. Chamola, V. Hassija, S. Gupta, A. Goyal, M. Guizani and B. Sikdar
IEEE Internet of Things Journal, doi: 10.1109/JIOT.2020.3044966.
Date of Publication: 15 December 2020
Το άρθρο παρέχει λεπτομερή βιβλιογραφική ανασκόπηση πολλών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και μελετά πώς αυτοί μπορούν να συνδυαστούν με άλλες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση καταστροφών και διαχείριση πανδημιών.
OECD, Paris, www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
Το κείμενο αποτελεί συμπλήρωματικό υλικό στην έκθεση OECD Digital Economy Outlook 2020, και παρέχει ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
M. Said Elsayed, N. -A. Le-Khac and A. D. Jurcut
IEEE Security & Privacy, vol. 19, no. 1, pp. 90-94, Jan.-Feb. 2021, doi: 10.1109/MSEC.2020.3037448.
Η παγκόσμια αύξηση των χρηστών που βασίζονται στο Διαδίκτυο για εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία προκάλεσε σημαντική αύξηση αύξηση ριθμού των διαδικτυακών επιθέσεων, όπως πχ άρνησης υπηρεσίας (DDoS).
Critical Factors for Implementing Open Source Hardware in a Crisis: Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic.
Corsini, L., Dammicco, V. and Moultrie, J.
Journal of Open Hardware, 4(1), p.8. DOI: http://doi.org/10.5334/joh.24
Η μελέτη εστιάζει σε έξι μελέτες περιπτώσεων OSH που σχετίζονται με την COVID-19 και μέσω αυτών αποκαλύπτει την ανάδυση νέων συνεργασιών.
COVID-19 What Have We Learned? The Rise of Social Machines and Connected Devices in Pandemic Management Following the Concepts of Predictive, Preventive and Personalised Medicine
Petar Radanliev, David C. De Roure, Rob Walton, et al.
University of Oxford and Cisco Research Centre, Working Paper Series
Posted: 15 Sep 2020
Παρουσιάζονται εν συντομία μια σειρά προγνωστικών, προληπτικών και εξατομικευμένων ψηφιακών μεθόδων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να βοηθήσουν στην υγειονομική κρίση COVID-19 και σε μελλοντικές πανδημίες.
COVID-19 successes, researchers push to develop mRNA vaccines for other diseases.
May, M. After
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01393-8
Published: 31 May 2021
Η τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα εμβόλια mRNA -που βρίσκονται τώρα στο προσκήνιο ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της COVID-19 - αναπτύχθηκε αρχικά για άλλες ασθένειες, όπως ο καρκίνος και τώρα οι ερευνητές ελπίζουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπισή τους.
Davies A.
World. 2021; 2(1):139-152. https://doi.org/10.3390/world2010010
Published: 11 March 2021
Υποστηρίζεται ότι η πρόσφατη αύξηση της εργασίας από το σπίτι που υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ, μπορεί να αποδυναμώσει δύο από τα κύρια εμπόδια της εξ' αποστάσεως εργασίας - αυτά είναι οι αρνητικές αντιλήψεις των εργοδότη για την εργασία από το σπίτι και η περιορισμένη γνώση τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του εργατικού δυναμικού.
Xiaoying Feng, Neacsu Ioan & Yan Li
The Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00220671.2021.1930986
Published online: 03 Jun 2021
Μελετάται η διαφορά στην απόδοση των μαθητών πριν από την πανδημία, με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και μετά την πανδημία, με διαδικτυακή διδασκαλία. 
Peter Hotez
Trends in Molecular Medicine, 2022, https://doi.org/10.1016/j.molmed.2022.01.001.
Η πανδημία COVID-19 θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται η βιοϊατρική επιστήμη, ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες πραγματικότητες της αυξανόμενης πολιτικοποίησης των θεραπειών και εμβολίων και τις επιθέσεις κατά διακεκριμένων επιστημόνων
Abir, S.M.A.A.; Islam, S.N.; Anwar, A.; Mahmood, A.N.; Oo, A.M.T.
IoT 2020, 1(2), 506-528; https://doi.org/10.3390/iot1020028
Published: 6 December 2020
Αυτό το άρθρο επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τεχνολογιών AI, ML και IoT και τις πιθανές εφαρμογές τους ενάντια στην πανδημία COVID-19. Περιλαμβάνεται επίσης μια κριτική συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και τους περιορισμούς των τεχνολογιών αυτών.

Pages