Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Charles H Calisher, Dennis Carroll, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01419-7.
Published:July 05, 2021
Η κρίση υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προχωρά η επιστήμη και του πολύπλοκου, αλλά κρίσιμου, συνδέσμου που έχει η επιστήμη με τη δημόσια υγεία και την πολιτική.
O. M. Surakhi and M. Y. AlKhanafseh
2021 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrical Engineering and Information Technology (JEEIT), 2021, pp. 193-198, doi: 10.1109/JEEIT53412.2021.9634134.
Date of Conference: 16-18 Nov. 2021
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής επισκόπηση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για τον μετριασμό της πανδημίας COVID-19.
Bookman, R., Cimino, J., Harle, C., et al.
Journal of Clinical and Translational Science, 1-40. doi:10.1017/cts.2021.26
Published online by Cambridge University Press:  16 March 2021
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας για ττην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των προγραμμάτων πληροφορικής, των προκλήσεων που σχετίζονται με την πληροφορική και κάποιων καινοτομιών και λύσεων που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στην πανδημία.
Shubhangi Kandwal & Darren Fayne
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2020.1825232
Published online: 23 Sep 2020
Σε αυτήν την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικές τεχνολογίες σχεδιασμού φαρμάκων για την επαναστόχευση υπαρχόντων φαρμάκων που θα μπορούσαν να δράσουν ως αναστολείς των ιικών πρωτεϊνών SARS-CoV-2.
Heinonen, K. and Strandvik, T.
Journal of Service Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JOSM-05-2020-0161
Η μελέτη προσπαθεί να προσδιορίσει ένα νέο φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως επιβεβλημένη καινοτομία υπηρεσιών. Υποστηρίζεται ότι η κρίση COVID-19 επιτάχυνε την καινοτομία όχι επειδή οι οργανισμοί θέλουν να καινοτομήσουν αλλά επειδή έπρεπε. Από στρατηγική άποψη, η επιβεβλημένη καινοτομία υπηρεσιών μετριάζει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, προκαλώντας μια αλλαγή νοοτροπίας και ενθαρρύνοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες που δεν θα είχαν λαβει χώρα υπό κανονικές συνθήκες.
J. Medina, R. Rojas-Cessa and V. Umpaichitra
IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, doi: 10.1109/OJEMB.2021.3093774
Date of Publication: 30 June 2021
Διαμορφώνεται ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης που βασίζεται σε blockchain για τη διανομή εμβολίων επεκτείνοντας το μοντέλο Susceptible-Exposed-Infected-Recovery (SEIR).
Marcowitz-Bitton, Miriam and Kaplan, Yotam
Working Paper Series, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3855033
Posted: 4 Jun 2021
Προτείνεται ένας μηχανισμός που θα εξαλείψει το πρόβλημα της υπερβολικής προστασίας των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, βάσει του ισχύοντος νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας όμως παράλληλα επαρκές κίνητρο για τους εφευρέτες να επενδύσουν σε καινοτόμες προσπάθειες.
OECD, Main Science and Technology Indicators, March 2022
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οικονομίες του ΟΟΣΑ συνέχισαν να αυξάνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) το 2020, παρά την απότομη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας COVID-19.
Oniani D, Wang Y. A
ArXiv. 2020;arXiv:2006.10964v2.
Published 2020 Jun 19
Η εξαιρετικά δυναμική και ταχέως νόσος COVID-19 έχει καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, νόσο, τη στιγμή που αυτές ζητούνται. Οι διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, τα φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πιθανούς τόπους για την αναζήτηση σχετικών ερωτήσεων και απαντήσεων, ωστόσο, λόγω της φύσης αυτών των ιστότοπων, υπάρχει πάντα ένας περιορισμός στον αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων που ενώ οι ερωτήσεις σπάνια απαντώνται αμέσως. Με τις εξελίξεις στον τομέα της επεξεργασίας φυσικών γλωσσών, ιδίως στον τομέα των γλωσσικών μοντέλων, κατέστη δυνατό να σχεδιαστούν chatbots για την αυτόματη απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονται με την COVID-19. 
D Filipiak, J D Kasprzak, P Lipiec
European Heart Journal, Volume 42, Issue Supplement_1, October 2021, ehab724.003, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab724.003
Published: 14 October 2021
Στόχος της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των συσκευών με παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών, από ασθενείς Covid-19

Pages