Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 589, 16-18 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03626-1
18 December 2020
Η ταχεία προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2, θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της επιστήμης των εμβολίων.
Shcherbakov, Roman and Privorotskaya, Sofya and Vishnevskiy, Konstantin
Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 123/STI/2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3984016
Posted: 14 Dec 2021
Η εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της COVID-19 στη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών στην συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεδιασκέψεων,  των υπηρεσιών ψηφιακής επιμελητείας, των υπηρεσιών τηλε-υγείας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Gregurec I, Tomičić Furjan M, Tomičić-Pupek K.
Sustainability. 2021; 13(3):1098. https://doi.org/10.3390/su13031098
Published: 21 January 2021
Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν τις αναταραχές από την πανδημία COVID-19. Η έρευνα στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους μετασχηματισμούς και τις  τεχνολογίες που επιλέγονται σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον
Petrillo M, Querci M, Tkachenko O et al.
F1000Research 2020, 9:1296 (https://doi.org/10.12688/f1000research.27308.1)
Η βάση δεδομένων JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods, έχει στόχο τη συλλογή σε ένα κεντρικό σημείο, των πληροφοριών σχετικά με τις διαγνωστικές ιατρικές συσκευές (IVD) με σήμανση CE, με συσκευές που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο καθώς για μεθόδους ελέγχου για την COVID-19, και την διάθεσή τους στο κοινό. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη διεύθυνση https: // covid- 19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu
Lainjo B.
J Multidiscip Healthc. 2021;14:2361-2372, https://doi.org/10.2147/JMDH.S321751
Published 27 August 2021
Στόχος της μελέτης είναι να διεξαχθεί μια ανασκόπηση της πανδημίας Covid-19 εστιάζοντας στο θέμα της νοσηρότητας και θνησιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και της ποιότητας ζωής
McCall, M. K., Skutsch, M. M., & Honey-Roses, J. 
International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 10(2), 27-44. doi:10.4018/IJEPR.20210401.oa3
Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε την υιοθέτηση τεχνολογιών παρακολούθησης και επιτήρησης στις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η εργασία περιγράφει τις τεχνολογίες, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, τι δυνατότητες έχουν και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες.
Jung Won Sonn, Myounggu Kang & Yeol Choi
International Journal of Urban Sciences, DOI: 10.1080/12265934.2020.1764207
Published Online: 13 May 2020
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται να γίνει κατανοητή η συμβολή των τεχνολογιών «έξυπνων πόλεων» και πώς αυτές οι τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν για την ιχνηλάτηση των επαφών κρουσμάτων του COVID-19 σε πόλεις της Νότιας Κορέας. Το άρθρο εξετάζει τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τις αστικές υποδομές, την ανθρώπινη κινητικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Scientists want virtual meetings to stay after the COVID pandemic
Ariana Remmel
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00513-1
2 March 2021
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Nature, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι επιστημονικές συναντήσεις/συνέδρια πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαδικτυακά και μετά τη λήξη της πανδημίας. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages