Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr | 2021


Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr | 2021

Περίληψη

Στον συγκεκριμένο οδηγό του Εθνικού  Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) παρουσιάζονται οι πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου, που παρέχει στους επισκέπτες του, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr.

Ο οδηγός είναι δομημένος σε δύο ενότητες και απευθύνεται στο προσωπικό των φορέων που έχουν ψηφιοποιήσει και διαθέσει τα τεκμήρια των πολιτιστικών τους συλλογών στο SearchCulture.gr. Ο οδηγός μπορεί να φανεί επίσης χρήσιμος σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ιστορικούς και σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ενιαίες αναζητήσεις στο φάσμα των διαθέσιμων ψηφιακών συλλογών της χώρας.

Στην πρώτη ενότητα του οδηγού παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης, η τεχνική υποδομή, το περιεχόμενο και οι φορείς του SearchCulture.gr, ενώ στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι δυνατότητες εξερεύνησης, αναζήτησης και πλοήγησης περιεχομένου που παρέχει ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Επίσης, στον οδηγό, σε ειδικό παράρτημα, καταγράφονται οι τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης και τα αδειοδοτικά εργαλεία Creative Commons και RigtsStatements.org βάσει των οποίων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά τεκμήρια του SearchCulture.gr από τους χρήστες του.

O Οδηγός αυτός έχει επικαιροποιηθεί και μπορείτε να δείτε τον ανανεωμένο Οδηγό χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr | 2023.

Τύπος

Οδηγοί-Εγχειρίδια

Σελίδες

40

Έτος Έκδοσης

2021

Αναφορά

ΕΚΤ (2021), Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Πρόσφατες Εκδόσεις