Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr | 2023


Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr | 2023

Περίληψη

Ο παρών επικαιροποιημένος οδηγός αποτελεί ένα βοήθημα για τους επισκέπτες του SearchCulture.gr. Παρουσιάζει τις διαφορετικές λειτουργικότητες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο, τους τρόπους παρουσίασης και επιμερισμού των αποτελεσμάτων και τη σωστή επανάχρηση του περιεχομένου σύμφωνα με την αδειοδότηση των τεκμηρίων.

Τύπος

Οδηγοί-Εγχειρίδια

Σελίδες

46

Έτος Έκδοσης

2023

Αναφορά

ΕΚΤ (2023), Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr. Αθήνα:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Πρόσφατες Εκδόσεις