Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

2002
19.04.2002 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ελληνικές Τεχνολογίες στη CEBIT 2002 tee.gr
12.04.2002 Eλληνική τεχνολογία στην έκθεση του Aννοβέρου ΕΞΠΡΕΣ
29.03.2002 Forum του ΕΚΤ στην CEBIT 2002 flash.gr
26.03.2002 Ελληνικός Κόμβος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη: Πρόκειται για το www.cordis. lu/greece tee.gr
26.03.2002 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Eλληνικές Τεχνολογίες στη CEBIT 2002 presspoint.gr
05.03.2002 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα του περιβάλλοντος presspoint.gr
28.02.2002 Διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας flash.gr
14.02.2002 Τα συμπεράσματα ημερίδας για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα e-gov.gr
06.02.2002 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΚΠ) στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο flash.gr
06.02.2002 ΕΚΤ: To 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα προωθεί τη σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων presspoint.gr
06.02.2002 Νέος διαδικτυακός κόμβος από το ΕΚΤ και την CORDIS για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ελληνική παρουσία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας gcn.gr
06.02.2002 '6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα - Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)' - Ημερίδα του ΕΚΤ για τις νέες κατευθύνσεις και τα μέσα υλοποίησης της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής στο 6ο Π gcn.gr
23.01.2002 Ημερίδα για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα - Τεχνολογίες e-gov.gr
22.01.2002 R&D to play major role as Greece enters period of restructuring, Minister Tsohatzopoulos tells CORDIS CORDIS News
22.01.2002 ΕΚΤ: «6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα -Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)» presspoint.gr
22.01.2002 Ημερίδα για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη της ΕΕ flash.gr
15.01.2002 Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας: Προγράμματα και πρωτοβουλίες istoselides.gr
01.01.2002 Νέο portal για την προώθηση της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας ilsp.gr
2001
17.12.2001 Greek government welcomes launch of new CORDIS Greek R&D information service CORDIS News

Pages