Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

2002
01.06.2002 AQUAPARTNERS 2002 - Συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης mte.gr
01.06.2002 Ο ελληνικός κόμβος πληροφόρησης για προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας Ερευνώντας
13.05.2002 Ενεργοποίηση και συμμετοχή των Ελλήνων ερευνητών στο 6ο ΠΠ e-gov.gr
10.05.2002 Κινητές βιβλιοθήκες για τα ξεχασμένα χωριά μας Ελευθεροτυπία
10.05.2002 Aναγκαία η συμμετοχή ερευνητικών ομάδων στην πρόσκληση για το 6o Πρόγραμμα - Πλαίσιο ΕΞΠΡΕΣ
08.05.2002 Aναγκαία η συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στην τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο sciencenews.gr
08.05.2002 Υιοθετήθηκε το 6ο Κοινοτικό Πρόγραμμα για έρευνα και τεχνολογία (2002-2006) ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
07.05.2002 Οι δράσεις για έρευνα-τεχνολογία στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας e-gov.gr
07.05.2002 ΕΚΤ: αναγκαία η συμμετοχή της Ελλάδας στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα flash.gr
02.05.2002 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Aναγκαία η συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στην τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο presspoint.gr
01.05.2002 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο: Yποβολή συγκεκριμένων ερευνητικών θεμάτων mte.gr
30.04.2002 Ημερίδα: '6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα: Νέα μέσα εφαρμογής - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕ' ntua.gr
28.04.2002 Hμερίδα για την τεχνολογία, την υγεία και την ποιότητα τροφίμων ΕΞΠΡΕΣ
24.04.2002 Ημερίδα για το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα: Τα νέα μέσα εφαρμογής, η τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι θεματικές προτεραιότητες sciencenews.gr
23.04.2002 Ημερίδα για το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα (2002-2006) e-gov.gr
22.04.2002 Ημερίδα για το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και τα Νέα Μέσα Εφαρμογής crm2day.gr
19.04.2002 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ελληνικές Τεχνολογίες στη CEBIT 2002 tee.gr
19.04.2002 ΕΚΤ: Ημερίδα για το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα presspoint.gr
12.04.2002 Eλληνική τεχνολογία στην έκθεση του Aννοβέρου ΕΞΠΡΕΣ
29.03.2002 Forum του ΕΚΤ στην CEBIT 2002 flash.gr

Pages