Διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μέλος της ερευνητικής υποδομής OPERAS και εταίρος του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P, διοργανώνει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 (11.00-15.30) τη διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, απευθύνεται σε φορείς και μέλη της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας που ασχολούνται με την προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (ΑΚΕ).

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφών, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

---------------------

The National Documentation Centre (EKT), OPERAS RI member and OPERΑS-P project partner, organizes on Wednesday 26 May 2021 (10.00-14.30 CEST) an online public event "Building communities for the promotion of Open Scholarly Communication in Social Sciences and Humanities" for stakeholders in Greece involved and/or interested in open scholarly communication in the social sciences and humanities (SSH). "Building communities for the promotion of Open Scholarly Communication in Social Sciences and Humanities".

The event will be take place via the MS Teams platform and will be live-streamed. The languages of the event are Greek and English.

Access to the event is free. in order to participate in the event, please fill the following registration form. Participants will receive the link via email.