Πράσινο φως για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

27.06.2003

Την πολιτική απόφαση σχετικά με την υιοθέτηση ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έλαβαν οι υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 3ης Μαρτίου 2003, μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν περίπου μια τριετία, αφού την πρόταση για το κοινοτικό δίπλωμα προώθησε το Συμβούλιο Κορυφής της Λισαβόνας το 2000. 

Αξιοποιώντας και τις προσπάθειες που είχαν καταβάλει συσσωρευτικά οι προηγούμενες προεδρίες της Σουηδίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Δανίας, η Ελληνική Προεδρία κατόρθωσε να επιτύχει συμβιβαστικές λύσεις στο γλωσσικό καθεστώς και στο δικαιοδοτικό σύστημα, τομείς που καθυστερούσαν την υιοθέτηση του κοινοτικού διπλώματος. Το επόμενο βήμα είναι η προώθηση της απόφασης στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 20-21 Μαρτίου 2003, προκειμένου να υιοθετηθεί και επισήμως το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα 'οικοδομηθεί' το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα που θα συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, αφού διασφαλίζεται πλέον η κατοχύρωση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων, αλλά και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων στο επίπεδο του συνόλου της ΕΕ. 

Στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα αξιοποιήσει τις υποδομές και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο λειτουργεί με έδρα το Μόναχο. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο χορηγούσε διπλώματα που είχαν ισχύ στην χώρα προέλευσης καθώς και σε όσες χώρες καθόριζε ο ενδιαφερόμενος, με ανάλογη, βέβαια, επιβάρυνση.

Με το νέο καθεστώς, επιλέχθηκε να διατηρηθούν οι τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) στις οποίες γίνεται η μετάφραση των διπλωμάτων, ενώ επιπρόσθετα, οι αξιώσεις κάθε διπλώματος που κατατίθεται να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να υπάρχει από όλους δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με τις νέες ευρεσιτεχνίες. Κατά τον τρόπο αυτό, μειώνεται σημαντικά, πάνω από 50%, το κόστος του διπλώματος,  που σήμερα ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις διαφορές που θα προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, η συμφωνία προβλέπει τη συγκρότηση του Κοινοτικού Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με έδρα το Λουξεμβούργο, μέχρι το 2010, με αρμοδιότητα για όλες τις χώρες μέλη. Για μια μεταβατική περίοδο 2-3 ετών, το δικαστήριο θα συνεργάζεται με τα εθνικά γραφεία ευρεσιτεχνίας, με δυνατότητα να γίνονται ακροάσεις των υποθέσεων στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών.

Περισσότερα για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Aνταγωνιστικότητας της 03/03/2003 , στον ελληνικό κόμβο της CORDIS
http://www.cordis.lu/greece/el/press14.htm