Ο 'Ποσειδώνας' ενισχύει τη συνεργασία ΕΚΘΕ, ΕΜΥ και Υδρογραφικής Υπηρεσίας

Στη συνεκμετάλλευση του συστήματος 'Ποσειδών' από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) , την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και την Υδρογραφική Υπηρεσία (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) αποβλέπει το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφτηκε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Αμυνας, κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη και Α. Τσοχατζόπουλο. Πρόκειται για μια μακρόπνοη συνεργασία για τα επόμενα 10 χρόνια, με την οποία διασφαλίζεται η συντήρηση/βιωσιμότητα του συστήματος, μέσω της χρηματοδότησης του από εθνικούς πόρους. 

Στόχος της συνεργασίας είναι η αμοιβαία παροχή τεχνογνωσίας και δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα όσον αφορά τον κυματισμό στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία των υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Αμυνας, στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας και τεχνολογίας. 

Σύστημα 'Ποσειδών' για την παρακολούθηση και πρόγνωση της κατάστασης των ελληνικών θαλασσών 

Το σύστημα 'Ποσειδών' που έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών . Χρησιμοποιώντας μερικά από τα καλύτερα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού και κατάστασης θαλασσών, ο 'Ποσειδώνας' παρέχει αξιόπιστη πρόγνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και συνεισφέρει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο, ένα χώρο στρατηγικής σημασίας για την εθνική πολιτική και οικονομία. 

Το σύστημα 'Ποσειδών' βασίζεται στη συλλογή κυματικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τη μετάδοσή τους, μέσω δορυφόρου, με στόχο την πρόγνωση καιρού αλλά και της κατάστασης των θαλασσών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το δίκτυο των πλωτών σταθμών καταγράφει τις φυσικές, βιολογικές και χημικές παραμέτρους των ελληνικών θαλασσών. Στη συνέχεια τα δεδομένα μεταδίδονται, μέσω τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μεταφοράς δεδομένων, στο Επιχειρησιακό Κέντρο όπου τροφοδοτούν μια σειρά από μοντέλα πρόγνωσης τελευταίας γενιάς: 

  • α) Ατμοσφαιρικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού 
  • β) Μοντέλο πρόγνωσης κυματισμού ανοιχτής θάλασσας 
  • γ) Υδροδυναμικό μοντέλο πρόγνωσης θαλάσσιας κυκλοφορίας 
  • δ) Μοντέλο πρόγνωσης παράκτιου κυματισμού 
  • ε) Μοντέλο μεταφοράς επιπλεόντων ρυπαντών. 

Οι εφαρμογές του 'Ποσειδώνα' καλύπτουν διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, συμβάλλοντας στην αυξημένη ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές, στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, στην ορθολογική τουριστική ανάπτυξη, στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, στη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, στον ορθολογικό σχεδιασμό λιμενικών και θαλάσσιων έργων, στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και την εισαγωγή τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. 

 

Μάθετε Περισσότερα