Υγεία και Βιομηχανία μαζί για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Στην πλατφόρμα Care & Industry together against CORONA, η οποία υποστηρίζεται και από το ΕΚΤ, μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες πρωτοβουλίες και αιτήματα προσφοράς και ζήτησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετέχει ενεργά στη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης Care & Industry together against CORONA προκειμένου να φέρει κοντά επιχειρήσεις και θεσμούς που παρεμβαίνουν στον τομέα της Υγείας (νοσοκομεία, βιομηχανία, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η τρέχουσα κρίση ενεργοποίησε παγκοσμίως πολλούς φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές είναι κατακερματισμένες ή καταγράφονται σε περιφερειακή κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, όλοι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και αναζητούμε λύσεις για να υποστηρίξουμε τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η πλατφόρμα Care & Industry together against CORONA δημιουργήθηκε από το δίκτυο Enterprise Europe Network στη Φλάνδρα και υποστηρίζεται από τη θεματική ομάδα του δικτύου για την Υγεία, με κύριους στόχους:

• Τη συγκέντρωση και προβολή προσφοράς και ζήτησης καινοτόμων λύσεων για την πανδημία,
• Την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ υγειονομικής περίθαλψης, βιομηχανίας, θεσμών του κράτους, ακαδημαϊκού κόσμου κ.ά,
• Την ανταλλαγή πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

Προσκαλούμε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας να συμμετάσχουν σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοικτή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, να επιλέξουν τα θέματα για τα οποία έχουν ή χρειάζονται μια λύση, μια καινοτόμο τεχνολογία/προϊόν ή έναν εταίρο.

Κατά την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - «GR National Documentation Centre (EKT)», προκειμένου να λάβουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή ενός προφίλ έως την αναζήτηση και επικοινωνία με τους καταλληλότερους συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ προσεκτικά τις οδηγίες και συμπληρώστε το προφίλ σας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και επικοινωνήστε με την Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, cpascual@ekt.gr.

ΕΚΤ και Εnterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

Επιπλέον, το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα & καινοτομία, παρέχοντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EEN Flanders