Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Postdoctoral Fellowships των Marie Skłodowska Curie Actions

23.04.2024
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

10.00-10.20

Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

Δρ Άννα Ρόζενμπεργκ, Εθνικός Εκπρόσωπος, Εμπειρογνώμονας MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΓΓΕΚ

 
10.20-10.30

Ατζέντα infoday και polls

Δρ Νάνσυ Μεγρέμη · Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Δρ Άγγελος Ντάντος · Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Κύπρος

 
10.30-11.15

MSCA stats 2023 and Work Program 2024 amendments

Δρ Θεόδωρος Στάικος · Research Program Officer, European Research Executive Agency, MSCA

11.15-11.30

Καλές πράκτικες: η περίπτωση του MILLISURF

Δρ Μαρία-Θάλεια Πασσιά · Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΑΠΘ

11.30-11.45

Καλές πρακτικές: η περίπτωση του SURPLAS

Δρ Άντζελα Φηύγα · Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, EKETA

11.45-12.00

Polls και Σύντομο Διάλειμμα

 
12.00-12.40

Ερωτήσεις από το κοινό

 
12.40-13.00

Παρουσίαση Εθνικών Σημείων Επαφής

 

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης νέων ερευνητών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Henry Scott · Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

 

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Δρ Άγγελος Ντάντος  · Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Κύπρος

 

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας  και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Δρ Ευαγγελία Περπερή · Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

Συντονισμός: Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Δρ Άγγελος Ντάντος, Δρ Ευαγγελία Περπερή