Διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022»

24.05.2022
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

10.30 - 10.45

Χαιρετισμοί

Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ 

Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας 

Θεόδωρος Λουκαϊδης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ)

Δρ Σωσάννα Κολυβά, Εθνική Εκπρόσωπος MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ινστιτούτο Παστέρ

 

10.45 - 11.30

MSCA Doctoral Networks - Προκήρυξη 2022

Ιωάννης Μπίτσιος, Research Programme Administrator, European Research Executive Agency, Unit REA.A1 MSCA Doctoral Networks

 

11.30 - 12.30

Συμβουλές για την συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης

 

-Από αξιολογητή της προκήρυξης HORIZON-MSCA-2022-DN-01

Νικόλαος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

-Από επιτυχημένους συμμετέχοντες της προκήρυξης HORIZON-MSCA-2022-DN-01

Καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Συντονίστρια των έργων MSCA-ITN-EJD STIMULATE και AQTIVATE, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ινστιτούτο Κύπρου

Καθηγητής Κυριάκος Γιαννάκογλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ

 

 

 

 

 

12.30 - 12.45

Οι Υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (EΣΕ) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης νέων ερευνητών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Δρ Νάνσυ Μεγρέμη & Δρ Cristina Pascual - ΕΣΕ για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Δρ Ιωάννης Θεοδώρου - ΕΣΕ για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

 

12.45 - 13.00

Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

Δείτε όλο το βίντεο της εκδήλωσης