Συνέδριο Operas: "Opening collaboration for community-driven scholarly communication"

Πότε και πού;

24.04.2024 έως 26.04.2024
Κροατία

Το ΕΚΤ, εταίρος στο έργο Operas, συμμετέχει στις εργασίες του Συνεδρίου.