Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Ευαισθητοποίηση των Φοιτητών για την ανάπτυξη ερευνητικής και επιχειρηματικής κουλτούρας σε θέματα: Ψηφιακής και Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης»

Πότε και πού;

31.05.2023
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΤ συμμετέχει με ομιλία με τίτλο "Παρέχοντας υπηρεσίες προς τους τεχνοβλαστούς του ΓΠΑ. Μια πρώτη καταγραφή" του Δρ Ν. Καραμπέκιου, Επικεφαλής Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης.