Διαδικτυακή Ημερίδα «Η Καινοτομία στην Ελλάδα Σήμερα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0»