Ημερίδα “Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services”

Πότε και πού;

30.09.2021
Διαδικτυακά

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην Ημερίδα με εισήγηση με τίτλο: "Αξιοποιώντας θησαυρούς και λεξιλόγια για τη βελτίωση της αναζήτησης και της πλοήγησης στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr"