Εκδήλωση Δικτύωσης στη Βιομηχανική Καινοτομία στον Ορίζοντα Ευρώπη

Πότε και πού;

01.07.2021
Διαδικτυακά

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Cluster 4: Digital, Industry, Space, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, startups, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εκδήλωση.